Variatsioonivorm

Allikas: Vikipeedia

Variatsioonivorm ehk variatsioonid on muusikas varieerimise printsiibile põhinev muusikavorm, milles sama muusikalist teemat, näiteks meloodiat, bassiliini, harmoonilist järgnevust või muud muusikaliste elementide kogumit korratakse muudetud kujul.