Võtmenäitaja

Allikas: Vikipeedia

Võtmenäitaja ehk tulemuslikkuse võtmemõõdik (lühend KPIkey performance indicator) näitab, mida ettevõte on juba saavutanud ja mida kavatseb tulevikus saavutada oma suhetes nii klientide ja töötajatega kui ka muudes valdkondades, teisisõnu, mida teha, et paremini läheks. Need võivad olla mistahes eesmärgid, mis on suunatud tuleviku parandamiseks, näiteks müügi-, likviidsus-, kasumi-, kvaliteedieesmärgid jms.

Iga organisatsioon vajab, et oleksid seatud strateegiad, eesmärgid ning õiged mõõdikud nende täitmiseks. Nende saavutamiseks on vaja ettevõtte tegevust võimalikult objektiivselt mõõta ja anda tagasisidet. Võtmemõõdikute süsteem ehk KPI-d ja ärianalüüs kehtib vaid erasektoris ning neid on vaja et teada, kas valitud suunad on õiged ning kuidas neid edaspidi veelgi paremini teha. Samamoodi nagu ei saa eeldada, et inimesed ostavad sinu kaupa ilma seda reklaamimata, ei saa eeldada ka, et avalikus sektoris saavutatakse edukaid tulemusi ilma neid mõõtmata.

Võtmenäitajat võib defineerida ka järgmiselt:

 • mõõdik, mis aitab mõista, kuidas ettevõttel läheb seatud eesmärkide suhtes;
 • olulisim tulemuslikkuse informatsioon, mis võimaldab aru saada kas ollakse õigel teel või mitte;
 • mõõdikud, mis teevad nähtavaks ettevõtte tulemuslikkuse ning võimaldavad kasutusele võtta vajalikke meetmeid, et saavutada soovitud tulemusi;
 • eesmärkide tegevuse tasandile tõlkimine.

Klassikaline skeem[muuda | muuda lähteteksti]

Mõõdikute seadmist võib kujutada klassikalise skeemina, mis näeb välja selline:

EESMÄRK TEGEVUS TULEMUS → TAGASISIDE (tulemuse võrdlus eesmärgiga) → TEGEVUSE KORRIGEERIMINE → UUS TULEMUS, UUS TAGASISIDE

Mõõdikuvariante[muuda | muuda lähteteksti]

Mõõdikud võivad olla väga erinevad ning kujutatud mitmetel viisidel.

Need võivad olla näiteks:

 • rahuloluküsitlus (sisekommunikatsiooni uuring)
 • graafiline mõõdik
 • visioon, missioon

Võtmenäitajas sisalduvad komponendid[muuda | muuda lähteteksti]

Võtmenäitajale on omased mõned komponendid, mis peavad kindlasti seal sisalduma.

Hea võtmenäitaja on

 • seotud ettevõtte eesmärkidega;
 • näitab, kuidas ettevõttel läheb;
 • aitab langetada olulisi otsuseid;
 • kõige olulisem näitaja.

Kuidas seda õigesti kasutada?[muuda | muuda lähteteksti]

KPI-d kasutatakse tagasiside saamiseks, võrreldes saadud tulemust eesmärgiga. Selleks on mõned soovitused, mida silmas pidada võtmemõõdiku kasutamisel.

Selleks tuleks

 • võtta vaatluse alla kolm peamist ülesannet, et saavutada püstitatud eesmärgid;
 • mõelda, mis on kõige peamisemad eesmärgid;
 • välja selgitada, millest need enim sõltuvad;
 • leida, milline on sobilikem mõõdik.

Võimalikud eesmärgid ja nendega seotud mõõdikud[muuda | muuda lähteteksti]

Mõned näited ettevõttele loodud eesmärkidest ning nende saavutamiseks seotud mõõdikutest.

 • äriõitseng – turuosa ja investeeringu tasuvuse kasv
 • kliendirahulolu – korduvostud püsiklientidelt
 • olla edukas – igakuine müügi kasv ja ärikasum
 • uued kliendid – uute klientide müügi osakaal kogu müügist

Allikad[muuda | muuda lähteteksti]