Võlausaldaja üleskutsemenetlus

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Võlausaldaja üleskutsemenetlus on menetlus, mille käigus tehakse avalik teadaanne, ja selle eesmärk on anda õigustatud isikutele nende nõuetest või õigustest teada[1], kui need isikud ei ole teada või nende elukohtade kohta puuduvad usaldusväärsed andmed. Teadaande tagajärg on nõudest või õigusest teatamata jätmise korral õiguse lõppemine või muu õiguslikult negatiivne tagajärg.[1] Võlausaldaja üleskutsemenetluse käigus selgitatakse välja isikud, kellel oli surnud isiku vastu nõue ehk kohustus, mille võlgnik oli kohustatud täitma.

Üleskutsemenetlus tuleb läbi viia pärandvara inventuuri käigus.[2] Selleks tuleb inventuuri tegijal (pärija või muu õigustatud isik – selleks võib olla ka notar[3]) avaldada ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded teade, mis peab sisaldama vähemalt järgnevat informatsiooni:[4]

Esiteks tuleb teatada pärandaja surmast ja sellest, et pärija või muu õigustatud isik nõuab pärandi inventuuri.[5]

Teiseks tuleb kohustada pärandvara suhtes nõudete ja õigustega isikuid teatada oma nõuetest ja õigustest inventuuri tegijale. Selleks mõeldud tähtaeg on üks kuu alates üleskutse avaldamisest.[6]

Kolmandaks tuleb anda teada tagajärgedest, mis rakenduvad juhul, kui õigustatud isikud nõudest või õigusest tähtaegselt teatamata jätavad.[7]

Juhul, kui võlausaldaja ei anna oma nõudest tähtaegselt teada, vastutab pärija (pärast inventuuri tegemist) täitmata nõude eest üksnes ulatuses, milles ta on temale nõudest teatamise hetkel veel pärandvara arvel rikastunud.[8]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

  1. 1,0 1,1 Tsiviilkohtumenetluse seadustik- RT I, 04.07.2017, 31 § 498
  2. Pärimisseadus- RT I, 10.03.2016, 16 § 140 lg 1
  3. Pärimisseadusest tulenevate notari ametitoimingute tegemise kord- RTL 2008, 101, 1435 § 9 lg 1
  4. Pärimisseadus- RT I, 10.03.2016, 16 § 140 lg 2
  5. Pärimisseadus- RT I, 10.03.2016, 16 § 140 lg 2 p 1
  6. Pärimisseadus- RT I, 10.03.2016, 16 § 140 lg 2 p 2
  7. Pärimisseadus- RT I, 10.03.2016, 16 § 140 lg 12 p 3
  8. Pärimisseadus- RT I, 10.03.2016, 16 § 143 lg 3