Vähemusrahvuste kaitse raamkonventsioon

Allikas: Vikipeedia
Tumeroheline – leppe ratifitseerinud riigid;
Heleroheline – leppe allkirjastanud, kuid ratifitseerimata jätnud riigid;
Valge – leppe allkirjastamata jätnud Euroopa Nõukogu liikmed;
Hall – Euroopa Nõukokku mittekuuluvad riigid

Vähemusrahvuste kaitse raamkonventsioon (inglise keeles Framework Convention for the Protection of National Minorities; FCNM) on 1. veebruaril 1995 Strasbourgis Euroopa Nõukogu liikmesriikide algatusel sõlmitud konventsioon, mis kaitseb liikmesriikide territooriumidel asuvaid vähemusrahvusi.

Eesti liitus konventsiooniga 1995. aasta 2. veebruaril, võttis ratifitseerimisseaduse vastu 1996. aastal ja Eesti suhtes jõustus konventsioon 1998. aasta 1. veebruaril.

Konventsiooni kohaselt käsitatakse vähemusrahvusena Eesti kodanikke, kes:

  • elavad Eesti territooriumil;
  • omavad kauaaegseid, kindlaid ja kestvaid sidemeid Eestiga;
  • erinevad eestlastest oma etnilise kuuluvuse, kultuurilise omapära, religiooni või keele poolest;
  • on ajendatud soovist üheskoos alal hoida oma kultuuritavasid, religiooni või keelt, mis on aluseks nende ühisele identiteedile.

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]