Tuletatud teos

Allikas: Vikipeedia

Tuletatud teos ehk tuletis on algsel teosel (mis võib kuuluda ka teisele autorile) põhinev uus, loominguliselt iseseisev ja algsest teosest sõltumatu teos.

Tuletatud teos on näiteks kirjandusteose tõlge, algse teose kohandus ehk adaptatsioon või töötlus ehk arranžeering. Tuletatud teose loomine on näiteks jutustava teose ümbertöötamine draamateoseks või stsenaariumiks, draamateose või stsenaariumi ümbertöötamine jutustavaks teoseks, draamateose ümbertöötamine stsenaariumiks ja stsenaariumi ümbertöötamine draamateoseks.

Vastavalt autoriõiguse seadusele tekib isikul, kes on loonud algse teose alusel uue, loominguliselt iseseisva ja algsest teosest sõltumatu teose, autoriõigus sellele teosele. Tuletatud teose puhul tuleb ära näidata algse teose autori nimi, teose pealkiri (nimetus) ja allikas, kus teos on avaldatud. Tuletatud teose loomisel tuleb järgida algse teose looja autoriõigusi.