Trummiõõs

Allikas: Vikipeedia
Kuulmeluukesed: vasar, alasi ja jalus

Trummiõõs on ca 1ml mahuga õhku sisaldav ruum, mis asub oimuluu püramiidis. Trummiõõne lateraalse ja mediaalse seina vahel paiknevad kuulmeluukesed – vasar, alasi ja jalus. Kuulmeluukesed on omavahel ühendatud liigeste ja sidemete abil, moodustades liikuva ahela kuulmekile ja ovaalakna vahel.