Trikliinne süngoonia

Allikas: Vikipeedia

Trikliinne süngoonia (inglise triclinic system) on kristallograafias üks kuuest süngooniast, mille iseloomulikuks tunnuseks on erineva pikkusega kristallograafilised teljed ning nendevahelised ebavõrdsed nurgad. Kõrgemat kui esimest järku sümmeetriatelgi ega sümmeetriatasandeid ei ole.

Trikliinne süngoonia on kõige ebasümmeetrilisem süngoonia.

Trikliinsesse süngooniasse kuulub kaks punktigruppi:

Süngoonia Klass TELJED S. tasand Inversiooni-kese Hermann-Maugini sümbolid Olulisemad mineraalid
2. järku 3. järku 4. järku 6. järku
Trikliinne Pediaalne 1 analtsiim, astrofülliit, kaoliniit, tridümiit
Pinakoidaalne jah 1 anortoklass, küaniit, plagioklassid, pürofülliit, rodoniit