Tingimine

Allikas: Vikipeedia

Tingimine on ostja ja müüja vaheline vaidlus kauba või tehingu hinna ning tingimuste üle. Tavaliselt kasutatakse vastaspoole mõjutamiseks peale tõeste argumentide ka kõiki demagoogiavõtteid, mida osatakse. Kumbki pool püüab hinda võimalikult enda kasuks pöörata. Tingimise tekkimise eelduseks on osavõtjate sobiv moraal ja usk või lootus, et vastaspoolt on võimalik veenda oma seisukohta hinnas muutma.

Mõnes ühiskonnas peetakse tingimist pisut ebamoraalseks või alandavaks, mõnes jällegi peetakse seda elu ja kaubanduse normaalseks osaks ning head tingijat austusväärseks tegelaseks.