Terviklus

Allikas: Vikipeedia

Andmete terviklus (inglise keeles integrity) on infotehnoloogias andmete pärinemine autentsest allikast ning veendumus, et need pole hiljem muutunud ja/või neid pole hiljem volitamatult muudetud. See ei tähenda ainult, et andmed peavad olema terviklikud ja õiged, vaid samuti ka seda, et peab olema tagatud nende õigsus ning sidusus e. koherentsus. Tuleks vahet teha terviklikkusel ja terviklusel. Esimene on puhtalt andmete kvaliteedi näitaja, teine mõiste sisaldab lisaks andmete terviklikkusele ka nende muutmise jälitatavust – kes, millal ja mille pärast on andmeid sisestanud, muutnud või kustutanud.