Terviklus

Allikas: Vikipeedia

Terviklus (integrity)- Infotehnoloogias mõistetakse andmete tervikluse all nende pärinemist autentsest allikast ning veendumust, et neid pole hiljem muutunud ja/või neid pole hiljem volitamatult muudetud. See ei tähenda ainult, et andmed peavad olema terviklikud ja õiged, vaid samuti ka seda, et peab olema tagatud nende õigsus ning sidusus e. koherentsus. Tuleks vahet teha terviklikkusel ja terviklusel. Esimene on puhtalt andmete kvaliteedi näitaja, teine mõiste sisaldab lisaks andmete terviklikkusele ka nende muutmise jälitatavust – kes, millal ja mille pärast on andmeid sisestanud, muutnud või kustutanud.