Statistilise testi võimsus

Allikas: Vikipeedia

Statistilise testi võimsus (või lihtsalt testi võimsus) näitab kui suure tõenäosega see test tuvastab gruppide vahelise erinevuse juhul kui see erinevus tõesti eksisteerib. Teisisõnu II tüüpi viga tehakse seda harvemini, mida võimsam on test. Lisaks II tüüpi vea tõenäosusest sõltub testi võimsus veel ka I tüüpi vea tõenäosusest, testis võrreldavate gruppide vahelisest erinevusest ja valimi suurusest. Teades neljast nimetatust kolme on võimalik arvutada neljas. Näiteks teades aktsepteeritavaid veapiire (I ja II tüüpi vead) ja valimi suurust saab arvutada kui suur peab olema gruppide vaheline erinevus, et statistiline test seda tuvastada suudaks.

Teha kas I või II tüüpi viga tähendab seejuures saada hüpoteesi testides vastavalt kas vale-positiivne või vale-negatiivne tulemus (ehk kas 0 hüpotees ebaõiglaselt valeks või õigeks kuulutada). Testi võimsuse arvutamiseks on võimalik kasutada programmi G-Power

Krebs, C.J. 1999. Ecological Methodology (2nd edn). Addison- Wesley.