Statistiline meetod

Allikas: Vikipeedia

Statistiline meetod on uurimismeetod, mis kasutab asjade uurimiseks nende esinemissageduse loendamist erinevates olukordades. Statistiline meetod on tihedalt seotud tõenäosusteooriaga.

Üks tuntumaid statistilisi meetodeid on katse-eksituse meetod.