Sotsiaalne ettevõtlus Eestis

Allikas: Vikipeedia

Sotsiaalne ettevõte on ühiskondliku eesmärgiga organisatsioon, kes kasutab oma sihi saavutamiseks ettevõtlust, st teenuste ja toodete järjepidevat müüki. Ettevõtte põhikirjas ja selle juhtide tööd suunavates arengudokumentides peab olema fikseeritud ettevõtte ühiskondlik eesmärk.[1] Sotsiaalseks ettevõtteks loetakse organisatsiooni, kes panustab vähemalt 50,1% kasumist tagasi ettevõttesse sotsiaalsete probleemite lahendamisse[2].

Sotsiaalsete ettevõtete võrgustik[muuda | muuda lähteteksti]

Eesti seadusandluses puudub kindel juriidiline vorm, mille kaudu sotsiaalseid ettevõtteid defineeritakse. Eestis seab kõik sotsiaalsete ettevõtete reeglid Sotsiaalsete ettevõtete võrgustik[2]. Sotsiaalsete ettevõtete võrgustikus on üle 50 liikme, kes tegutsevad paljudes erinevates tegevusvaldkondades: taaskasutus, teenused avalikule sektorile, keskkond, haridus, vaimne tervis, füüsiline tervis, tehnoloogia, kaitstud töö, vähenenud töövõimega inimeste poolt, tooted, lapsed, finantsteenused, riideabi, tööandja, muuseum, rehabilitatsioon, sotsiaalteenused, õigusabi, hoolekanne ja koolitus[3]. 2016. aastal oli 82,7% ettevõtetest mittetulundusühingud, 9,9% sihtasutused ja 7,4% osaühingud[4].

Tunnused[muuda | muuda lähteteksti]

Sotsiaalsete ettevõtete ühiskondlik eesmärk tähendab nende otsest panustamist Eesti riigi arengu eesmärkide saavutamisse nii seoses inimeste toimetuleku toetamise ja heaolu suurendamisega kui ka soovitava seisundi tagamisega loodus- ja elukeskkonnale[1]. Sel moel aitavad paljud sotsiaalsed ettevõtted kaasa ÜRO säästva arengu eesmärkide täitmisele.

Sotsiaalse ettevõtte tunnused Eestis on sõnastatud koostöös avaliku sektori ja sotsiaalse innovatsiooni rakkerühmaga[5].

 • Sotsiaalse ettevõtte olemasolu eesmärk on panustada inimeste heaolusse või heasse keskkonnaseisundisse[5].
 • Sotsiaalse ettevõte suudab tõestada, et tema tegevused ja tulemused on põhikirjalise eesmärgiga kooskõlas[5].
 • Sotsiaalne ettevõte on ettevõte, st ta pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kaupade ja teenuste müük on talle püsivaks tegevuseks[5].
 • Sotsiaalne ettevõte panustab kasumit oma põhikirjalise eesmärgi saavutamisse[5].
 • Sotsiaalse ettevõtte tegevuse lõpetamisel jaotatakse tema varad sarnase eesmärgiga sotsiaalsete ettevõtete vahel[5].
 • Sotsiaalne ettevõte ei ole riigi ega kohaliku omavalitsuse, erakonna, äriühingu(te) või nende liidu valitseva mõju all. (Siinkohal on võimalikud erandid). [5]

Erinevus[muuda | muuda lähteteksti]

Mitmesuguste tegevusvormide kaudu on võimalik aidata lahendada mitmed ühiskondlikke probleeme. Erinevalt kasumile orienteeritud äriettevõtetest, vastutustundlikest ettevõtetest, avaliku sektori asutustest ja heategevusorganisatsioonidest loovad sotsiaalsed ettevõtted edu korral lisaks ühiskonda panustamisse oma põhitegevuse abil ka sama väärtust nagu äriettevõtted. [1]

Vastutustundlike ettevõtetega (kes panustavad vabatahtlikult mingi osa oma kasumist ühiskondlike probleemide lahendamisse) võrreldes panustavad sotsiaalsed ettevõtted kindlaksmääratud osa (mis moodustab vähemalt üle poole ettevõtte kasumist) ühiskondliku heaolu jaoks, tehes seda sihipäraselt ja järjepidevalt vastavalt oma põhikirjale[1].

Sotsiaalsed ettevõtted võivad olla oma unikaalsete tugevustega avaliku sektori head partnerid, kuid ei asenda seda. Erinevalt heategevusorganisatsioonidest on sotsiaalsetel ettevõtetel mitmekesisemad tuluallikad, suutes edu korral pakkuda järjepidavamat ja kvaliteetsemat teenust. [1]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Aps, J., Kubber, E., Viirpalu, I., Jukk, M. (2016). Sotsiaalsed ettevõtted Eestis. Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik. https://sev.ee/wp-content/uploads/2019/04/sotsiaalsed-ettevottedeestis.pdf (15.01.2019).
 2. 2,0 2,1 Intervjuu Sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku juhatuse liikme Erkki Kubberiga. Kirja pandud 03.03.2019 töö autori poolt. Materjalid töö autori valduses.
 3. Liikmed. Sotsiaalsete ettevõtete võrgustik. https://sev.ee/liikmed/. (25.12.2019).
 4. Sotsiaalne ettevõtlus Eestis. Sotsiaalsete ettevõtete võrgustik. https://sev.ee/sotsiaalne-ettevotlus-eestis/. (25.12.2019)
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 Mis on sotsiaalne ettevõtlus. Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik. https://sev.ee/mis-on sotsiaalne-ettevotlus/ (15.01.2019).