Semioloogia

Allikas: Vikipeedia

Semioloogia on semiootika valdkond, mis toetub Ferdinand de Saussure'i traditsioonile. Ta põhineb struktuursele (strukturalistlikule) lähenemisele märkide ja märgisüsteemide vaatlemisel, nii keeles kui muudes suhtlemisviisides.

Semioloogia terminit kasutas Ferdinand de Saussure. Rahvusvahelise Semiootikaassotsiatsiooni loomisel (1969) otsustati seni paralleelselt kasutusel olnud terminite semiootika ja semioloogia vahel valides eelistada nimetust semiootika kui vanemat ja traditsiooniliselt veidi laiematähenduselist. Hilisemas kasutuses viidatakse selle terminiga tavaliselt Saussure'i traditsioonile semiootikas.