Realism (rahvusvahelised suhted)

Allikas: Vikipeedia

See artikkel on realismist rahvusvahelistes suhetes, sõna muude tähenduste kohta vaata artiklit Realism


Realism on rahvusvaheliste suhete teooria, mille peamiseks seisukohaks on, et riike motiveerivad mitte eetika ega ideaalid, vaid sõjaväeline ja majanduslik julgeolek ja võim.

Realistlikke käsitlusi iseloomustavad järgmised väited:

  • rahvusvahelise süsteemi kõige olulisemad tegutsejad on suveräänsed rahvusriigid;
  • sise- ja välispoliitika on selgelt eristatavad poliitika sfäärid;
  • rahvusvaheline poliitika seisneb võimuvõitluses, mis leiab aset korratus ja vaenulikus (autorid kasutavad sageli siin sõna "anarhilises") rahvusvahelises keskkonnas;
  • riikide võimalused oma eesmärke saavutada ja huvisid kaitsta on erinevad.