Protseduraalne programmeerimine

Allikas: Vikipeedia
Programmeerimise paradigmad

Protseduraalne programmeerimine ehk protseduuriline programmeerimine (inglise procedural programming) on programmeerimise stiil, mis rõhutab programmi jaotamist alamprogrammideks (protseduurideks ja funktsioonideks). Selles mõttes on see sarnane funktsionaalse programmeerimisega, kuid tegemist on siiski imperatiivse lähenemisega, täpsemalt on tegemist struktureeritud programmeerimise edasiarendusega. Protseduuride kasutamine võimaldab koodi kergesti taaskasutada, tarvitamata selleks goto lausendeid.

Terminit protseduraalne programmeerimine kasutatakse sageli sünonüümina imperatiivsele programmeerimisele.