Plaanikomitee

Allikas: Vikipeedia

Plaanikomitee oli Nõukogude Liidus organ, mis tegeles rahvamajanduse arengu plaanimisega ja plaanide täitmise kontrollimisega.

Nõukogude Liidu mastaabis tegeles sellega NSVL Ministrite Nõukogu Riiklik Plaanikomitee. Liiduvabariikides olid oma plaanikomiteed, Eesti NSV-s Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Plaanikomitee. Liiduvabariikide plaanikomiteed olid liidulis-vabariikliku alluvusega, alludes nii liiduvabariigi ministrite nõukogule kui ka NSVL Riiklikule Plaanikomiteele.