Piirkonnakohus

Allikas: Vikipeedia

Piirkonnakohus on esimese astme kohus mitmes riigis (nt USA-s ja Iirimaal). Piirkonnakohtutest järgmise instantsi moodustavad ringkonnakohtud. Eesti kohtusüsteemis terminit piirkonnakohus ei kasutata, selle asemel toimivad esimese astme instantsidena maa- ja linnakohtud.