Paralleelkoordinaadid

Allikas: Vikipeedia
Parallel coordinate plot of the flea data in GGobi.

Paralleelkoordinaadid (inglise keeles parallel coordinates) on vahend visualiseerida mitmemõõtmelist ehk n-dimensionaalset geomeetriat (high-dimensional geometry) ning analüüsida mitmemöötmelisi andmeid (multivariate data).

Et näidata punkti mitmemõõtmelises ruumis, joonistatakse joonise taustale võrdsete vahedega n paralleelset, tavaliselt vertikaalset, erinevaid telgesid kujutavat joont, kusjuures telje järjekorranumber i vastab punkti i-ndale koordinaadile.

Mitmemõõtmelises ruumis asuvat punkti kujutatakse hulknurkse joonena (polyline), mille tipud paiknevad telgedel.

Mitmemõõtmelises ruumis asuva punkti visualiseerimine paralleelkoordinaatide abil meenutab väliselt aegrida (time series), kuid selle vahega, et kõigil telgedel on punkti väärtused määratud samal ajahetkel.