Pööre (raudtee)

Allikas: Vikipeedia
Pöörme töötamise skeem
Soojendussüsteemiga varustatud pööre

Pööre on tehniline seade raudteeveeremi juhtimiseks ühelt raudteelt teisele.