NSV Liidu Ministrite Nõukogu preemia

Allikas: Vikipeedia
NSV Liidu Ministrite Nõukogu preemia rinnamärk

NSV Liidu Ministrite Nõukogu preemia oli Nõukogude Liidu üks olulisemaid autasusid. Preemia asutati NLKP Keskkomitee ja NSV Liidu Ministrite Nõukogu otsusega 28. mail 1969. Seda anti silmapaistvate saavutuste eest rahvamajanduse ja teaduse arendamisel – esmajoones uute tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamise ja rakendamise eest tööstuse, energeetika ja põllumajanduse vallas.