Mine sisu juurde

Nõudluse prognoosimine

Allikas: Vikipeedia

Nõudluse prognoosimine (ingl.k. demand forecasting) on põhjendatud kujutluspildi (arvandmete ja/või nende graafilise esitamise) loomine tulevikus vaadeldaval perioodil toote või teenuse eeldatava nõudluse ehk selle kohta, kui palju tooteid ja/või teenuseid võidakse tulevikus klientide poolt osta. Prognoos võidakse koostada kasutades kvantitatiivseid meetodeid, kvalitatiivseid meetodeid või kombinatsiooni mõlemast meetodist ja see peaks põhinema nii välistel kui ka sisemistel teguritel.[1]

Nõudluse prognoosimine on varude juhtimise oluline alltegevus, mille käigus püütakse eelnenud perioodide müügiajaloo andmete abil ja teades ning tundes turul nõudlust mõjutavaid tegureid, nende mõju ulatust ja mõjuaega kogemuslikult ja/või arvutusmeetodite abil määrata eeloleva perioodi läbimüüki või teenuste tarbimist. Prognoosimistehnikatest ja -meetodite arengust hoolimata esineb turul olulisi tegureid, mis on seotud tarbijate ebaratsionaalsete otsuste, muutuvate majandusolude ja muude, enamasti ootamatult esilekerkivate mõjudega. Sel põhjusel peaks varude juhid olema oma hinnangutes ja otsustes pigem konservatiivsed kui ülemäära optimistlikud. Üldjuhul ei ole lõppevatest varudest ja toodete müügilt puudumisest tingitud mõju ettevõtte majandustulemustele sedavõrd negatiivne, kui ülemäära suurtest, realiseerimata jäänud varudest põhjustatud probleemid.[1] 

  1. 1,0 1,1 Hanke- ja ostujuhtimine. Seilecs. 2023. ISBN 9789916985205.