Metameeria

Allikas: Vikipeedia

Metameeria (ehk lülistus, segmentatsioon, segmenteerumine, (rivi)lülisus) on zooloogias loomorganismi keha nähtavateks lülideks (segmentideks) jaotumine. Enamasti on lülid morfoloogiliselt ja talitluselt väga sarnased, sisaldades samu struktuurikomponente.

Metameeriat esineb rõngussidel (näiteks vihmaussil), lülijalgsetel ja teistel selgrootutel.