Malli arutelu:KunstiteoseFoto

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Aga ehk midagi sarnast:

Antud pildil on kujutatud Eestis asuvat ning üldsusele külastamiseks avatud kohas alaliselt asuvat arhitektuuriteost, kujutava kunsti teost, tarbekunstiteost või fotograafiateost.

Pildi autor lubab pilti kasutada vastavalt (siinkohal peaks olema mingi CC litsents vms.) sätestatud tingimustele.

Vastavalt Eesti autoriõiguse seaduse § 20 ¹-le, kuuluvad teatud õigused ka pildil kujutatud kunstiteose autorile, mistõttu ilma kunstiteose autori loata on keelatud selle pildi kasutamine otsesel ärilisel eesmärgil.

Pildi üleslaadija võib kasutada siis endale meelepärast litsentsi (midagi Creative Commonsi valikust ilmselt).--WooteleF 20. august 2009, kell 18:22 (UTC)

Jah. Andres 21. august 2009, kell 02:55 (UTC)

Pildistaja õigusi (õigustest loobumist) pole ehk vaja selles mallis kajastada. Pildi enda võib avalikku omandisse anda või CC litsentsi või muu vaba litsentsi all avaldada ehk selle kohta käiks muud erinevad mallid. Siis tuleks märkida, et selline märgis käib nende teoste kohta, mille autor elab või suri viimase 70 aasta jooksul. Teiseks ei mainita hetkel, et jäädvustatud teos ei tohi moodustada kujutise põhimotiivi. Ja ma ei ole kindel kas on õige öelda, et pilti on lubatud kasutada ainult eesti Vikipeedias – pigem on lubatud eesti Vikipeedias kasutada sellepärast, et seda ei kasutata siin ärilisel eesmärgil. 193.40.10.181 5. november 2009, kell 18:08 (UTC)

Arutelus pakutud variant ei väidagi, et seda võib ainult Eesti Vikipeedias kasutada. Kujutise põhimotiiv ei oma eelpooltoodud tingimuste juures tähtsust. Pilti ennast ei saa ka CC tingimustega vabaks anda, nendega saab reguleerida vaid foto looja õigusi.--WooteleF 5. november 2009, kell 18:15 (UTC)
Põhimotiiv omab autoriõiguse seaduse § 20¹ järgi tähtsust. Pildi all pidasingi silmas loodud fotot, mitte kujutatut. Üleslaadija ei pruugi CC litsentsi all fotot avaldada, võib ka foto avalikku omandisse anda vms, sellepärast ehk ei peaks see konkreetset autoriõiguse seaduse lõiku puudutav mall pildistaja õigusi määrama - tuleks valik jätta. 193.40.10.181 5. november 2009, kell 18:31 (UTC)
Ülalmainitud tingimuste juures pole põhimotiiv määrav. Minu eesmärk oligi, et pildi autor saaks ise valida, mis tingimustel ta pilti lubab kasutada või õigustest üldse loobub (muidugi vastavalt Wikimedia põhimõtele). Seetõttu oleks vaja abi lõpliku lahenduse loomisel ning parima sõnastuse leidmisel.--WooteleF 5. november 2009, kell 18:38 (UTC)
"Vastavalt Eesti autoriõiguse seaduse § 20 ¹-le, kuuluvad teatud õigused ka pildil kujutatud kunstiteose autorile, mistõttu ilma kunstiteose autori loata on keelatud selle pildi kasutamine otsesel ärilisel eesmärgil."

selle lause võiks asendada lihtsalt § 20 ¹ tekstiga. (kuna selles lauses ei ole mainitud, et otsese ärilise kasutuse piirang kehtib, üksnes juhul kui ..... moodustab (foto)koopia põhimotiivi) --WikedKentaur 5. november 2009, kell 20:42 (UTC)

Kui kunstiteos ei moodusta põhimotiivi, siis ei ole seda malli üldse vaja. Aga sõnastuse parandamise vastu ei ole mul muidugi midagi.--WooteleF 5. november 2009, kell 20:56 (UTC)


Antud pildil on kujutatud Eestis asuvat ning üldsusele külastamiseks avatud kohas alaliselt asuvat arhitektuuriteost, kujutava kunsti teost, tarbekunstiteost või fotograafiateost.

Pildi autor lubab pilti kasutada vastavalt ülalvalitud vaba sisulitsentsi tingimustele.

Pildi otsesel ärilisel kasutamisel tuleb luba küsida esialgse kunstiteose (ehk pildil kujutatu) autorilt. Täpsemalt vaata Eesti autoriõiguse seaduse § 20 ¹: Autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta on lubatud üldsusele külastamiseks avatud kohtades alaliselt asuva arhitektuuriteose, kujutava kunsti teose, tarbekunstiteose ja fotograafiateose reprodutseerimine ükskõik millisel viisil peale mehaanilise kontaktkopeerimise ja selle teose kujutise üldsusele suunamine, välja arvatud juhul, kui selline teos moodustab kujutise põhimotiivi ja seda kavatsetakse kasutada otsesel ärilisel eesmärgil. Kui käesolevas lõikes sätestatud teosel on nimetatud autori nimi, tuleb see lisada kujutise üldsusele suunamisel.

Selle malli võib eemaldada, kui esialgse teose autori õigused on lõppenud.

--WikedKentaur 5. november 2009, kell 21:39 (UTC)

See on hea lahendus. Kuidagi tuleks linkida mingile lehele, kus on toodud võimalikud litsentsid vms. Ja kuidagi rõhutada (paksu kirjaga näiteks) seda Pildi otsesel ärilisel kasutamisel tuleb luba küsida esialgse kunstiteose (ehk pildil kujutatu) autorilt.--WooteleF 5. november 2009, kell 21:58 (UTC)
See ei ole lahendus. Viki peamine ideoloogia on pakkuda materjali äriliseks kasutamiseks ilma täiendava loa küsimiseta. Selliste mallidega läheme me vastuollu Viki eesmärkidega.--Rünno 7. veebruar 2010, kell 17:51 (UTC)

  • Pragune mall välistab olukorra kui kunstiteose autor pildistab ise oma teost ja tahab pilti Vikipeediasse üles laadida ja on nõus pildi igasuguse levikuga.Valju 9. veebruar 2010, kell 19:25 (UTC)
Selliste erijuhtude puhul pole vaja malli kasutada, tuleb lihtsalt faililehele piisav info lisada. Julgen arvata, et sellised juhud on pigem haruldased.--WooteleF 9. veebruar 2010, kell 19:39 (UTC)
  • Ära laadi seda faili Wikimedia Commonsisse ilma täiendava kontrollita! See lause ei selgita, mida peab kontrollima. Parem oleks üheselt mõistetav sõnastus. Valju 9. veebruar 2010, kell 19:25 (UTC)

Et siis nüüd võib Eesti Vikisse laadida kõikide Eestis olevate skulptuuride fotod ja kõik on OK--Rünno 14. veebruar 2010, kell 17:41 (UTC)

Jep.--WooteleF 14. veebruar 2010, kell 17:52 (UTC)
It is too beautiful to be true...--Rünno 14. veebruar 2010, kell 18:25 (UTC)
Nagu Üldises arutelus selgus, ongi liiga ilus. --Oop 26. august 2011, kell 19:09 (EEST)