Mall:Murd

Allikas: Vikipeedia

Malli dokumentatsioon

See mall võimaldab esitada murdarve kompaktsemal kujul. Malli sisendiks on üks kuni kolm parameetrit: täisarvuline osa, lugeja ja nimetaja (samas järjekorras). Esimesed kaks neist ei ole kohustuslikud. Seda malli ei tohiks kasutada matemaatikaartiklites: eelistatud on murdude esitamine horisontaalse murrujoonega (nt ).

{{murd|A|B|C}}
A BC (täisarv, lugeja ja nimetaja)
{{murd|A|B}}
AB (lugeja ja nimetaja)
{{murd|A}}
1A (ainult nimetaja)

Näiteid:

12 13 23 14 34 15 25 35 45 16 56 17 27 37 47 57 67 18 38 58 78 116 316 516 716 916 1116 1316 1516

ms kmh kg·m 1s Mbits