Mall:Infokast lennujaam

Allikas: Vikipeedia
(Ümber suunatud leheküljelt Mall:Lennujaam)
Malli dokumentatsioon

Kasutamine[muuda lähteteksti]

Kopeeri alljärgnev tekst artiklisse ja kirjuta paremale poole võrdusmärke vastavad väärtused.

{{Infokast lennujaam
| nimi            = 
| omakeelne_nimi       = 
| pilt            = 
| pildi_laius        = 
| pildikirjeldus       = 
| IATA            = 
| ICAO            = 
| tüüp            = 
| valdaja          = 
| käitaja          = 
| asukoht          = 
| avati           = 
| suleti           = 
| ülem            = 
| üksused          = 
| kõrgus_merepinnast     = 
| laiuskoord         = ///
| pikkuskoord        = ///
| asendikaart        = 
| kaart           = 
| rada1_suund        = 
| rada1_pikkus        = 
| rada1_laius        = 
| rada1_kate         = 
 <!-- kuni rada8 -->
| stat_aasta         = 
| stat1_nimi         = 
| stat1_väärtus       = 
 <!-- kuni stat5 -->
| allmärkused        = 
}}


Tsiviillennuväljade jaoks vähemate väljadega

{{Lennujaam
| nimi            = 
| omakeelne_nimi       = 
| pilt            = 
| pildi_laius        = 
| pildikirjeldus       = 
| tüüp            = 
| valdaja          = 
| käitaja          = 
| asukoht          = 
| avati           = 
| suleti           = 
| asendikaart        = 
| kaart           = 
| rada1_suund        = 
| rada1_pikkus        = 
| rada1_laius        = 
| rada1_kate         = 
 <!-- kuni rada8 -->
| stat_aasta         = 
| stat1_nimi         = 
| stat1_väärtus       = 
 <!-- kuni stat5 -->
| allmärkused        = 
}}

Parameetrite selgitus[muuda lähteteksti]

Lennujaama nimi[muuda lähteteksti]

nimi
Lennujaama nimi eesti keeles. Näide: Helsingi Vantaa lennujaam.
omakeelne_nimi
Lennujaama nimi kohalikus keeles. Näide: Helsinki-Vantaan lentoasema.

Lennujaama pilt[muuda lähteteksti]

pilt
Lennujaama pildi failinimi. Näide: Pärnu lennujaama torn juunis 2008.jpg.
pildikirjeldus
Lennujaama pildi kirjeldus/pildiallkiri.


Lennujaama koodid[muuda lähteteksti]

IATA
Lennujaama IATA kood. Kui see parameeter jääb tühjaks, näidatakse infokastis kirja IATA: puudub.
ICAO
Lennujaama ICAO kood. Kui see parameeter jääb tühjaks, näidatakse infokastis kirja ICAO: puudub.


Lennujaama üldinfo[muuda lähteteksti]

tüüp
Lennujaama tüüp, üks järgnevatest: avalik, eralennuväli või sõjaväelennuväli.
valdaja
Lennujaama valdaja. Näiteks kõikide Eesti rahvusvaheliste lennujaamade puhul AS Tallinna Lennujaam.
käitaja
Lennujaama käitaja. Juhuks, kui valdaja ja käitaja puhul pole tegu sama isikuga. Näiteks Ruhnu lennujaama valdaja on AS Tallinna Lennujaam, ent käitaja on Kuressaare lennujaam.
asukoht
Lennujaama asukoht. Näide: 4 km Pärnu kesklinnast loodes.
avati
Aasta, mil lennujaam avati.
suleti
Aasta, mil lennujaam suleti, kui on suletud.
kõrgus_merepinnast
Lennujaama viitepunkti (kaartidel lühendi "ARP" järel) kõrgus merepinnast meetrites.
laiuskoord
Lennujaama kaugus ekvaatorist vormingus K/M/S (58/57/15/S) või kümnendkraadides (-58.954, lõunalaius negatiivne).
pikkuskoord
Lennujaama kaugus algmeridiaanist laiusega samas vormingus (kümnendkraadides läänepikkus negatiivne).

Lennujaama kaart[muuda lähteteksti]

asendikaart
Asendikaardi nimi, nt Prantsusmaa. Kui olemas on vajalik abimall (vt Mall:Asendikaart), kuvatakse lennujaama asukohta tähistava ikooniga kaart. Ikooni asukoht on määratud parameetritega laiuskoord ja pikkuskoord.
kaart
väärtus "punkt" näitab punktleppemärki ja "pind" kujutab lennujaama pindobjektina, kui OSM-is on vastav objekt seotud hoone Vikiandmete üksusega

Sõjaväelennuväljadele spetsiifiline[muuda lähteteksti]

ülem
Sõjaväelennuvälja ülema nimi.
üksused
Sõjaväelennuväljal baseeruvate üksuste nimed.


Lennurajad[muuda lähteteksti]

Antud mall toetab kuni kaheksa lennuraja andmete lisamist. Esimene rada koosneb rada1_suund, rada1_pikkus, rada2_laius ja rada2_kate parameetritest. Teine algab rada2_..., kolmas rada3_... jne.

radan_suund
Lennuraja suund. Tavaliselt on NN/NN kombinatsioon. Näiteks Pärnu lennujaama puhul 03/21. Väärtuse leiab lennukaartidelt ja lennuinfo kogumikest.
radan_pikkus
Lennuraja pikkus meetrites.
radan_laius
Lennuraja laius meetrites.
radan_kate
Lennuraja kattematerjal.


Statistika[muuda lähteteksti]

See mall lubab kuni viie statistikaväärtuse lisamist (stat1_... kuni stat5_...). Iga statistikaandme puhul saab määrata nii selle nime kui väärtuse.

stat_aasta
Aasta, mida statistilised andmed kajastavad. See on terve statistikabloki pealkirjas, nii et kogu statistika peaks sellele aastale vastama.
statn_nimi
Statistikaandme nimi. Näide: "Reisijaid"
statn_väärtus
Statistikaandme väärtus koos mõõtühikuga. Näide: "27 145 kg".


Allmärkused[muuda lähteteksti]

allmärkused
Selle parameetri tekst ilmub infokasti kõige alumisse ossa. Mõeldud viidete ja märkuste jaoks.

Ühilduvus varasema (kuni 13. juuni 2008) malliga[muuda lähteteksti]

Käesolev mall oskab andmeid näidata ka vana malli parameetrite põhjal, aga mõistlik on need parameetrid ajapikku uue malli omade vastu välja vahetada.

Siin on väike tabel mallide parameetrite erinevustest:

Vanas mallis Uues mallis Põhjus
omand valdaja Selgem nimi
avatud avati "avatud" viitab justkui lennujaama töökellaaegadele
suletud suleti "suletud" viitab justkui kellaaegadele, mil lennujaam ei tööta
linn asukoht Annab vabamad käed asukoha kirjeldamisel
lähim_linn_ja_kaugus (kaotatud) Puudub vajadus selle järele seoses "asukoha" lisamisega

Kaotatud said ka reisijaid, reisijaid_aasta, riigisisesed_reisijad, sise_aasta, rahvusvahelised_reisijad ja vahe_aasta parameetrid. Andmete aastaarv tuleks nüüd stat_aasta parameetri väärtuseks kirjutada. Andmete pealkirja koht on statn_nimi järel ja andmete väärtuse koht on statn_väärtus järel.


Lisainfo[muuda lähteteksti]

See mall sai välja töötatud Template:Infobox Airport põhjal. Arvesse võtsin ka Mall:Lennujaam ülesehitust ja püüdsin säilitada sellest nii palju kui võimalik, et ei tekiks ühilduvusprobleeme ja ei peaks igat infokasti uuele mallile ümber tegema.

Malliandmed[muuda lähteteksti]

Infokast kasutamiseks lennujaamade artiklites.

Malli parameetrid[Muuda malliandmeid]

Selle malli juures eelistatakse parameetrite vormistamist plokina.

ParameeterKirjeldusTüüpOlek
niminimi lennujaama_nimi

Lennujaama nimi eesti keeles.

Teadmatavalikuline
omakeelne_nimiomakeelne_nimi lennujaama_omakeelne_nimi

Lennujaama nimi kohalikus keeles.

Teadmatavalikuline
piltpilt

kirjeldus puudub

Failvalikuline
pildi_laiuspildi_laius image-width

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
pildikirjelduspildikirjeldus

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
IATAIATA

Kood, vaikimisi Vikiandmetest.

Teadmatavalikuline
ICAOICAO

Kood, vaikimisi Vikiandmetest.

Teadmatavalikuline
tüüptüüp lennujaama_tyyp

kirjeldus puudub

Soovitatavad väärtused
avalik eralennuväli sõjaväelennuväli
Teadmatavalikuline
valdajavaldaja omand

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
käitajakäitaja

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
asukohtasukoht linn

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
avatiavati avatud

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
suletisuleti suletud

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
ülemülem

Sõjaväelennuvälja ülema nimi.

Teadmatavalikuline
üksusedüksused

Sõjaväelennuväljal baseeruvate üksuste nimed.

Teadmatavalikuline
kõrgus_merepinnastkõrgus_merepinnast

Meetrites, ilma ühikuta; vaikimisi Vikiandmetest.

Teadmatavalikuline
laiuskoordlaiuskoord

Laiuskoordinaat, vaikimisi Vikiandmetest.

Teadmatavalikuline
pikkuskoordpikkuskoord

Pikkuskoordinaat, vaikimisi Vikiandmetest.

Teadmatavalikuline
kaartkaart

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
asendikaartasendikaart

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
rada1_suundrada1_suund

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
rada1_pikkusrada1_pikkus

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
rada1_laiusrada1_laius

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
rada1_katerada1_kate

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
rada2_suundrada2_suund

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
rada2_pikkusrada2_pikkus

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
rada2_laiusrada2_laius

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
rada2_katerada2_kate

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
rada3_suundrada3_suund

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
rada3_pikkusrada3_pikkus

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
rada3_laiusrada3_laius

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
rada3_katerada3_kate

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
rada4_suundrada4_suund

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
rada4_pikkusrada4_pikkus

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
rada4_laiusrada4_laius

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
rada4_katerada4_kate

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
rada5_suundrada5_suund

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
rada5_pikkusrada5_pikkus

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
rada5_laiusrada5_laius

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
rada5_katerada5_kate

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
rada6_suundrada6_suund

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
rada6_pikkusrada6_pikkus

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
rada6_laiusrada6_laius

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
rada6_katerada6_kate

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
rada7_suundrada7_suund

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
rada7_pikkusrada7_pikkus

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
rada7_laiusrada7_laius

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
rada7_katerada7_kate

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
rada8_suundrada8_suund

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
rada8_pikkusrada8_pikkus

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
rada8_laiusrada8_laius

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
rada8_katerada8_kate

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
stat_aastastat_aasta

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
stat1_nimistat1_nimi

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
stat1_väärtusstat1_väärtus

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
stat2_nimistat2_nimi

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
stat2_väärtusstat2_väärtus

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
stat3_nimistat3_nimi

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
stat3_väärtusstat3_väärtus

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
stat4_nimistat4_nimi

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
stat4_väärtusstat4_väärtus

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
stat5_nimistat5_nimi

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
stat5_väärtusstat5_väärtus

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
reisijaidreisijaid

kirjeldus puudub

Teadmataiganenud
reisijaid_aastareisijaid_aasta

kirjeldus puudub

Teadmataiganenud
rahvusvahelised_reisijadrahvusvahelised_reisijad

kirjeldus puudub

Teadmataiganenud
vahe_aastavahe_aasta

kirjeldus puudub

Teadmataiganenud
riigisisesed_reisijadriigisisesed_reisijad

kirjeldus puudub

Teadmataiganenud
sise_aastasise_aasta

kirjeldus puudub

Teadmataiganenud
transiit_reisijadtransiit_reisijad

kirjeldus puudub

Teadmataiganenud
transiit_aastatransiit_aasta

kirjeldus puudub

Teadmataiganenud
allmärkusedallmärkused

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
lähim_linn_ja_kauguslähim_linn_ja_kaugus

kirjeldus puudub

Teadmataiganenud