Mall:Järv

Allikas: Vikipeedia
Malli dokumentatsioon


{{Järv 
| nimi       = 
| pildi_nimi    = 
| pildi_seletus   = 
| suubuvad     = 
| voolab_välja   = 
| valgla_suurus   = 
| järve_pindala   = 
| kaldajoon     = 
| suurim_pikkus   = 
| suurim_laius   = 
| keskmine_sügavus = 
| suurim_sügavus  = 
| vee_maht     = 
| laiuskoord    = 
| pikkuskoord    = 
| asendikaart    = 
}}

Kõik parameetrid:

{{Järv 
| nimi        = 
| pildi_nimi     = 
| pildi_seletus   = 
| valgla_riigid   = 
| suubuvad      = 
| voolab_välja    = 
| valgla_suurus   = | valgla_suuruse_viide = 
| järve_pindala   = | järve_pindala_viide = 
| kaldajoon     = | kaldajoone_viide = 
| suurim_pikkus   = | suurima_pikkuse_viide = 
| suurim_laius    = | suurima_laiuse_viide = 
| keskmine_sügavus  = 
| suurim_sügavus   = 
| vee_maht      = 
| kõrgus_merepinnast = 
| laiuskoord     = 
| pikkuskoord    = 
| asendikaart    = 
| kaart       = 
| kaardi_seletus   = 
}}
nimi
Järve nimi.
pildi_nimi
nt Tudu järv.jpg
pildi_seletus
Tekst pildi all.
valgla_riigid
Kasuta, kui järve valga jääb mitme riigi territooriumile.
suubuvad, voolab_välja
Jõgede nimed.
valgla_suurus, järve_pindala, kaldajoon, suurim_pikkus, suurim_laius
Valga ja järve pindala ruutkilomeetrites; kaldajoone pikkus ning järve laius ja pikkus kilomeetrites; kõik ilma ühikuta ja ilma tühikuteta (mall ise eraldab tuhandelised). Järve laiust, pikkust, kaldajoone pikkust ja pindala kasutatakse kaardi mõõtkava ja kuvatavate koordinaatide täpsusastme arvutamiseks.
valgla_suuruse_viide, järve_pindala_viide, kaldajoone_viide, suurima_pikkuse_viide, suurima_laiuse_viide
Viite lisamiseks vastava arvu järele.
keskmine_sügavus, suurim_sügavus, vee_maht, kõrgus_merepinnast
Arvud, ühikuga.
laiuskoord
K/M/S (55/44/33/N) või kümnendkraadid (55.742). Vaikimisi Vikiandmete koordinaadiväärtus.
pikkuskoord
K/M/S (11/22/33/W) või kümnendkraadid (-11.375). Vaikimisi Vikiandmete koordinaadiväärtus.
asendikaart
Asendikaardi nimi (nt Leedu) järve asukoha kujutamiseks punktleppemärgiga. Pea silmas, et punktina kujutatav nähtus on kaardil mõõtkavatu. Seega tuleks kasutada sobivas mõõtkavas kaarti. Näiteks ei sobi näidata Peipsi järve asukohta Eesti kontuuril täpiga järve keskel. (Sellisel juhul võib olla sobivam muu kujutusviis.)
kaart
Muu kaart või asendikaart eelmise parameetri asemel (nt Päijänne.png).
kaardi_seletus
Tekst kaardi all.