Liturgiline muusika

Allikas: Vikipeedia

Liturgiline muusika ehk kirikumuusika on kirikus liturgia osana esitatav muusika. Sellise muusika iseloomulikemad omadused tulenevad tema sünnist liturgias ning teoste komponeerimisest ja esitamisest vastavalt ühe või teise konfessiooni liturgia tavadele ja vajadustele.

Keskajal põhines liturgiliste laulude meloodiate ülesehitus kaheksa helilaadi süsteemil ja gregooriuse laulu repertuaar moodustas suurima osa modaalsest muusikast.