Linna soojussaar

Allikas: Vikipeedia
New Yorki kujutavaid termo- (üleval) ja vegetatsioonikaarte (all) võrreldes on näha, et rohkema haljastusega piirkondades on temperatuur madalam

Linna soojussaar on ümbritsevast maapiirkonnast märkimisväärselt soojem linnastunud ala.

Temperatuurierinevus on enamasti suurem öösiti ja kõige märgatavam nõrkade tuultega. Nähtuse põhjustajaks on esmajoones maapinna katmine kunstlike materjalidega (taimkatte asendamine asfaldi ning betooniga, pigitatud katused) ning heitsoojus.

Soojussaarel on roll selles, et linnast allatuult asuvates piirkondades sajab vähem vihma. Soojussaared halvendavad õhu ja vee kvaliteeti.

Soojussaared soodustavad globaalset soojenemist kliimaseadmete töös hoidmiseks põletatud täiendavate fossiilkütuste läbi. Soojussaared võimendavad linnades ja ka väiksemates asulates kuumalainete mõju.