Kvalifitseeritud usaldusteenus

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Scale of justice 2.svg  Legaaldefinitsioon: Kvalifitseeritud usaldusteenus on usaldusteenus, mis vastab eIDASes sätestatud kohaldatavatele nõuetele.[1]


Kvalifitseeritud usaldusteenuste kasutamine on oluline tõendusväärtuse seisukohast. Need aitavad tagada, et kasutatavad sertifikaadid on seotud õigete osapooltega (autentsus). Samuti tagavad need e-templi mehhanismide abil vahetatud andmete allika ja muutumatuse teistele osapooltele.[2]

Määruse (eIDASe) 3. jaos on 5 artiklit:

 1. Artikkel 20 - Kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajate järelevalve
 2. Artikkel 21 - Kvalifitseeritud usaldusteenuse osutamise alustamine
 3. Artikkel 22 - Usaldusnimekirjad
  1. Iga liikmesriik koostab, haldab ja avaldab usaldusnimekirju, mis sisaldavad teavet tema vastutusalasse kuuluvate kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajate ja nende osutatavate kvalifitseeritud usaldusteenuste kohta.
  2. Liikmesriigid koostavad elektrooniliselt allkirjastatud või e-templiga varustatud, lõikes 1 osutatud usaldusnimekirjad, haldavad neid ja avaldavad need turvalisel viisil ja automaatseks töötlemiseks sobivas formaadis.
  3. Liikmesriigid edastavad komisjonile põhjendamatu viivituseta teabe, mis hõlmab riigisiseste usaldusnimekirjade koostamise, haldamise ja avaldamise eest vastutavat asutust, kõnealuste nimekirjade avaldamise koha üksikasju, nimekirjade allkirjastamiseks või templiga varustamiseks kasutatavaid sertifikaate ning nimekirjade mis tahes muudatusi.
  4. Komisjon teeb lõikes 3 osutatud teabe turvalise kanali kaudu avalikkusele kättesaadavaks automaatseks töötlemiseks sobivas, elektrooniliselt allkirjastatud või e-templiga varustatud formaadis.
  5. Komisjon täpsustab hiljemalt 18. septembriks 2015 rakendusaktidega lõikes 1 osutatud teabe ning määrab kindlaks lõigete 1–4 kohaldamisega seotud usaldusnimekirjade tehnilised kirjeldused ja formaadid. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 48 lõikes 2([1]) osutatud kontrollimenetlusega.
 4. Artikkel 23 - ELi kvalifitseeritud usaldusteenuse usaldusmärk
 5. Artikkel 24 - Nõuded kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajatele

eIDASe määruse jõustumisest alates 1. juuli 2016 on Sertifitseerimiskeskus (SK) kantud usaldusnimekirja kui kvalifitseeritud elektroonilise ajatempliteenuse osutaja, e-templi sertifikaatide ning e-allkirja sertifikaatide teenuse osutaja.[3]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

Märkus ^ Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]