Kuningas (male)

Allikas: Vikipeedia

Kuningas on males kõige tähtsam malend. Malemängus on poolte eesmärgiks matistada vastase kuningas. Kui kuningas asub vastase malendi tulejoonel, öeldakse, et kuningas on tules. Kui mängija ei suuda oma käigul kuningat tulest vabastada, on tegemist matiga. Vaatamata sellele, et kuningas on kõige tähtsam malend, on ta käimisvõimaluste poolest üks nõrgemaid (välja arvatud lõppmängus).

Kuningas võib käia igale endaga piirnevale ruudule, kuid mitte sinna, kus ta tulle jääb.

a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Kuninga käiguvõimalused, kui ta "tule" alla ei satu.

Kuningal on teatud tingimustel ka võimalik spetsiaalne käik vangerdus, mille korral kuningas liigub esimesel real kaks välja vankri poole ja vanker tõstetakse üle kuninga.