Kooditähis

Allikas: Vikipeedia

Koodtähis on tähte või muud märki asendav kokkuleppeline sümbol informatsiooni salvestamise, töötlemise ja säilitamise hõlbustamiseks.

Koodtähiste moodustamise reeglid lepitakse tavaliselt kokku leppemärgisüsteemi abil ja koodtähised esitatakse kooditabelina.