Mine sisu juurde

Konkurentsiluure

Allikas: Vikipeedia

Konkurentsiluure on asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide teabehankeprotsess, mille käigus selgitatakse välja majandustegevust soodustavad ja takistavad tegurid ning tuvastatakse efektiivsemad töömudelid ja -protsessid (Benchmarking) eesmärgiga juurutada neid oma tegevuses tegevuse efektiivistamiseks.

Konkurentsiluure erinevuseks majandus- ja tööstusspionaažist on teoorias teabehankeprotsessi seaduslikkus, mis tähendab, et infot ja teavet hangitakse avalikest allikatest ning seaduslikke piire rikkumata.

Konkurentsiluure eesmärgid:

  • prognoosida muudatusi turusituatsioonides;
  • prognoosida konkurentide ja äripartenerite tegevust;
  • selgitada välja uusi ja võimalikke konkurente;
  • lihtsustada efektiivsemate töömudelite ja protsesside ülevõtmist teistelt ettevõtetelt;
  • abistada juhtkonda otsuste vastuvõtmisel tegevuse laiendamisel uutesse ärivaldkondadesse;
  • teha uute tehnoloogiate, toodete või protsesside uuringuid, mis võivad mõjutada ettevõtte tegevust;
  • avastada turusituatsioonis toimuvaid muudatusi ja reageerida neile õigeaegselt;
  • selgitada välja konkurentide nõrkused;
  • selgitada välja võimalikud ettevõttesisesed infolekked.

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]