Mine sisu juurde

Kommentaar

Allikas: Vikipeedia
 See artikkel räägib märkusest kirjutatud või suulise teksti kohta; kommentaari kohta arvutiprogrammis vaata artiklist Kommentaar (programmeerimine)

Kommentaar (ladina keeles commentarius) on selgitav või arvustav märkus mingi teose kohta (kitsam tähendus), aga ka igasuguse sündmuse, arvamusavalduse või seisukoha kohta üldse (laiem tähendus). Kommentaar võib olla kirjalik (trükiajakirjanduses, raamatus, netis) või suuline (raadios, avalikul üritusel, seltskonnas, internetis kättesaadavaks tehtud salvestisel jne).

Teadusliku teksti ja muude rangete reeglitega tekstide korral esitatakse kommentaarid tavaliselt põhitekstist eraldi kas joone all, teksti järel või omaette väljaandena. Kommentaaride kogumit nimetatakse kommentaariumiks. Trükimeedias, raadios ja televisioonis võidakse luua omaette kommentaarirubriike või eraldi saateid, mille olemuseks on kommenteerimine.