Koloonia tüüpi vangla

Allikas: Vikipeedia

Koloonia tüüpi vangla on laialdaselt kasutusel olnud endise NSVL aladel. Vangla on üldreeglina jagatud elutsooniks ja töötsooniks.

Elutsoonis paiknevad vangistusüksused, mis koosnevad kas üksnes hoonest või hoonest ja sellega kaasnevast piirdega siseõuest. Kinnipeetavatel on äratusest kuni öörahuni võimaldatud vaba liikumine kas kogu elutsooni ulatuses või siis vastava hoone ja siseõue ulatuses. Hoones on toad vooditega mõnest kuni mitmekümnele kinnipeetavale.

Töötsoonis on reeglina erinevate ettevõtete allüksused, kus kinnipeetavad ühes või mitmes vahetuses töötavad.

Koloonia tüüpi vanglas on reeglina ka isolaator, mis kujutab endast kambritega vangistusüksust, kuhu paigutatakse kinnipeetavad, keda on karistatud kartserikaristusega, või kinnipeetavad, kes on ohuks kaaskinnipeetavatele.