Kliitik

Allikas: Vikipeedia

Kliitik ehk liidik on morfeem, mis käitub grammatiliselt nagu sõna, kuid ei kanna sõnarõhku, vaid liitub häälduses mõne sõnaga ega kanna ise sõnarõhku.

Eesti keeles on kliitik näiteks -gi, -ki.

Kliitik võib mõnikord grammatiliselt liituda fraasiga niiviisi, et ta ei ole grammatiliselt otseselt seotud sõnaga, millega ta fonoloogiliselt liitub, näiteks võib inglise keeles possesiivsust väljendav morfeem ’s (kliitik) liituda fraasiga the Queen of England nii: the Queen of England’s ('Inglismaa kuninganna (oma)').