Kirsiõieturundus

Allikas: Vikipeedia

"Kirsiõieturundus: Visioon alternatiivsest turundusest" on eesti kirjaniku ja semiootiku Valdur Mikita 2004. aastal ilmunud essee, mis käsitleb turundust. See on ilmunud eraldi raamatuna.

Raamatu üks keskseid postulaate on, et tavateadvuses jagatakse kõik inimeste tegevused A- ja B-tegevusteks, millest esimesed on kultuuriliselt väärtuslikud ja teised väärtusetud. Näiteks võidakse öelda, et keegi on sündinud muusikuks, kuid üldjuhul ei arvata, et inimene võiks olla sündinud bensiinijaama operaator. Kuna kultuurilist väärtust hindavad enamasti intellektuaalid, põhineb sellel eristusel ka majanduse ja kultuuri vastandus, milles kultuur on hea ja õilis, majandustegevus aga madal ja isegi kahjulik. Niisuguse vastanduse võiks siiski ületada. Üks viise selleks ongi segada turunduses madal ja kõrge, andes toodetele emotsionaalse lisaväärtuse ja kaasates klientide intellektuaalset kapitali, kuni "kaupmehest saab luuletaja".

„Mõtlemine ei muuda asju maailmas. Asjad muudavad mõtlemist. Seepärast tuleks alustada õigest otsast. Ja seepärast ma mõtisklengi turundusest kui müstilisest võimalusest, mis võiks olla suuteline muutma elu pisiasju. Kui saabub aeg, mil asjad inimese ümber esitavad kutse dialoogile, taastab see osaluse maailmaga. Elu fookus nihkub õige veidi tarbimiselt intellekti poole. /---/ Avaramas mõttes ei kuulu turundus üldse kapitalismi ja turumajanduse töörriistade juurde. /---/ Ei saa öelda, et turunduse eesmärgiks oleks ülepea majanduskasv. Turundus võib edukalt levitada ka selle piiramise ideed, näiteks siis, kui me lähtume ökoloogilise mõtte teadvustamise vajadusest. /---/ Laiemalt võttes on turundus mistahes ideede levitamise metoodika kaasaegses maailmas. Kui turundusest niikuinii ei pääse, tuleks sealgi valida asju, mis on lähemal südametunnistusele." (lk 67–68)“

Mikita viitab ka mõnedele teistele autoritele nagu Rolf Jensen ("Unelmate ühiskond"), Seth Godin ("Nõusolekuturundus") ja Mark Earls ("Loova ajastu koidik")

68-leheküljelise raamatukese avaldas OÜ Fontese Kirjastus Tartus, kaane kujundas Karel Korp. "Kirsiõieturundus" ilmus sarjas "Juhtimiskonverentsi raamatukogu" Pärnu Turunduskonverentsiks 13.-14. mail 2004.