Kategooria arutelu:Sotsiaalteadused

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Arvan, et sotsiaalteadused peaks kuuluma otse kat. "teadused" alla ning seda kategooriat pole vaja. Siim 21:17, 11 Dec 2004 (UTC)

Nojah, ma jälle nii ei arva. Sama argumentatsiooniga võiks võtta maha ykskõik millise "teaduste" alamkategooria. Teeme lageraiet? --Oop 12:06, 12 Dec 2004 (UTC)
P.S. Kusjuures siin on selge näide sellest, miks minu arvates tuleks kustutamisjanustel oma kavatsustel ka vastaval erilehel teada anda. See, et ma seda muudatust "Viimaste muudatuste" nimekirjas kõige viimasena yldse märkasin, oli puhas juhus. Kõiki lehekylgi (saati veel kõiki kategoorialehti) ei jõua ykski inime oma jälgimisloendisse panna ja selle peale, et keegi võiks tahta seda maha võtta, ma tõesti ei tulnud. --Oop 12:14, 12 Dec 2004 (UTC)
See kat. äsja tehti ning ta ei ole kooskõlas seniste põhimõtetega. Seni oleme teadused pannud kat. "Teadused" alla. Kui me nüüd sellest loobume, siis tuleb kõik teaduste kohta käivad artiklid ümber tõsta vastavalt kas reaalteaduste, loodusteaduste, sotsiaalteaduste, humanitaarteaduste ja võib-olla veel millegi alla. On seda vaja? Siim 12:19, 12 Dec 2004 (UTC)
Ma leian, et sellised vaheastmed võiks olla kyll. Kõikide distsipliinide koondamine teaduste alla paisutab kategooria suureks ja lohisevaks, liigendamine tuleks talle kasuks - vaata või sedagi, mis igal kategoriseerimislehel ilmneb, teaduste loetelu pikeneb entsyklopeedia kasvades lõputult. Sotsiaal-, reaal- ja humanitaarteadused on piisavalt levinud nimetused, et olla informatiivsed, loodusteadusi olen grupinimena vähem kohanud, kuid liigenduse mõttes võiks nad olla kyll. Samas võiks minu poolest sotsiaalteadused jääda humanitaarteaduste alla, inimesega nad ju tegelevad (ehkki kindlasti leidub sellele vastuväitjaid). --Oop 12:40, 12 Dec 2004 (UTC)
Põhimõtteliselt ei ole ma liigendamise vastu, kuid sellel teemal on juba juttu olnud ja siis sai kokku lepitud, et vaheastmeid ei tee. Liigendamisel on raskuseks see, et sugugi mitte kõik teadused ei mahu üheselt ühe kategooria alla. Näiteks ei oska ma hästi paigutada majandusteadust. Kas füüsika on loodus- või reaalteadus? Kas geograafia on loodus- või humanitaarteadus? Kuidas teha üheselt vahet humanitaar- ja sotsiaalteadustel? Kui jääda kat. "teadused" jurde langeksid need probleemid ära. Siim 12:49, 12 Dec 2004 (UTC)
Ka minu meelest on häda selles, et "humanitaarteadused" ja "reaalteadused" ei ole selgepiirilised mõisted, ka "loodusteadusi" ja "sotsiaalteadusi" võib mõista mitut moodi.
Et vältida selliseid arusaamatusi, tuleks kategooriad kokku leppida ja fikseerida. Andres 13:53, 12 Dec 2004 (UTC)
Fyysika ei tegele siiski looduse kui niisugusega. Tegelikult on ta tänapäevases teadusideoloogias suisa reaalteaduse ideaal. Nii et kui loodusteadusi kategooriaks tahta, võiks sinna jääda ehk bioloogia ja selle satelliidid (ei maksa ingliskeelset mõistet eesti keelde yle kantida). Põhimõtteliselt võib yks teadus kuuluda mitmesse kategooriasse, iga selline liigitus on niikuinii tinglik. Kyll ei saa suuremat yksust mitmesse kohta tõsta paljalt selle põhjal, et tema mingi allyksus piirialal asetseb. (Keeleteooria kattub suuresti keelefilosoofiaga, aga lingvistika pole sellegipoolest filosoofia. Majandusgeograafia ei tee veel kogu geograafiast majandusteaduse haru. Jne.) Sotsiaalteadused on samamoodi tinglik ryhmitus, mis võiks olemas olla lihtsalt oma populaarsuse tõttu - ja kuna humanitaarteaduste ryhm oleks tervikkänkrana ikka veel liiga suur. Tegin ka põhimõttelise pakkumise: Vikipeedia:Üldine_arutelu#Teaduste_kategoriseerimine. --Oop 15:29, 12 Dec 2004 (UTC)
Sinu jutust tuleb hästi välja, et me ei saa teadusi eraldi kategoriseerida, sest see annaks ainest lõpututeks vaidlusteks. Sinu väitega, et füüsika pole loodusteadus ei saa ma kuidagi nõustuda. Loodusteadused pole sugugi bioloogia, vaid pigem just füüsika satelliidid. Pole midagi parata, tuleb siiski teha üks kategooria kõigi teaduste jaoks. Siim 15:35, 12 Dec 2004 (UTC)
"tuleks kategooriad kokku leppida" - jah, nii see siis välja näebki: "Pole midagi parata, tuleb siiski teha". Sellise argumentatsiooni vastu muidugi ei saa. (Mis puutub fyysikasse kui loodusteadusse, siis inglise keeles on see tõesti nii, ajaloolistel põhjustel; sama loogika alusel võiks teha ka yheainsa kategooria "Filosoofia", sest fyysika jms pudi on kasvanud välja natuurfilosoofiast, mis omakorda on filosoofia osa. Saab kyll lõputult pikk ja seeläbi kasutu, aga seda lõbusam.) --Oop 15:49, 12 Dec 2004 (UTC)
Kas sa ise tõesti aru ei saa, et su idee põrkub niipaljudele raskustele, et selle teostamine mõistlikus vormis on praktiliselt võimatu. Kuhu sa paned meditsiini, majanduse? Kuhu paigutub füüsika, geograafia? Millal eristada sotsiaal- ja humanitaarteadust ja millal mitte? Proovi natuke mõtelda. Siim 15:56, 12 Dec 2004 (UTC)
Ei näe edasisel "arutelul" mõtet. --Oop 16:09, 12 Dec 2004 (UTC)
Kahjuks aega vähe olnud ja hetkelgi kiire, et kaasa arutleda. Tahan öelda vaid üht, Siimule. Sa peaksid oma suhtumist tõsiselt muutma, muutma selles mõttes, kus Sa endast KÕIKETEADJANA kritiseerid pidevalt ja võtad sõna kaasa rääkida igal pool, pealegi ebaesteetiliselt st. ründavalt, ise sealjuures midagi konstruktiivset vastu pakkumata. Su käitumine administraatorina, kes peab olema eeskujuks ja abistajaks, ei vasta privileegile, mida Sa omad. Kiirustad igal pool, üks jutt on vasturääkiv teisele. Vastad teiste konstruktiivsetele aruteludele mõtlemata, juurdumata ivasse-ideesse ehk pealiskaudsust on meeletult. Võta teistest administraatoritest eeskuju, kes on abivalmid ja konstuktiivsed. Paul 16:24, 12 Dec 2004 (UTC)
Paulile. Pakkusin välja lahenduse: jääda kategooria "Teadused" juurde. Enda arvates muud ei olegi teinud, kui ainult argumenteerinud. Selgitasin miks ei kõlba selle kategooria jaotamine osadeks. Mis ma vastuseks sain? Mitte ühtegi mõistlikku argumenti. Loomulikult lähen ma närvi, kui pean ühte asja mitu korda seletama. Üks asi veel, ma siiamaani olen kritiseerinud teiste ideid ja tegevust artiklite loomisel, mis on Vikipeedias mitte ainult lubatud, vaid lausa kohustuslik, eriti administraatorile. Sina aga kritiseerid pidevalt just minu isikuomadusi, mille lubatavus on kaheldav. Muutumisruumi on ka sul. Siim 16:33, 12 Dec 2004 (UTC)

Kokkuvõte argumentidest[muuda lähteteksti]

Argumendid selle vastu, et "Teadused" oleks kõige madalama astme kategooria[muuda lähteteksti]

1[muuda lähteteksti]

Kategooria "Teadused" hõlmaks liiga palju artikleid.

Vastuargument 1.1. Meil puudub artiklite arvu ülemmäär.

Argumendid selle poolt, et "Teadused" oleks kõige madalama astme kategooria[muuda lähteteksti]

1[muuda lähteteksti]

Teaduse mõistel puuduvad üheselt mõistetavad alammõisted.

Vastuargumendid

1.1. Alammõistete sisu võib kokku leppida.

Vastuvastuargument

1.1.1. Kokkulepitud sisuga mõiste on ebainformatiivne.

1.1.2. Et see kokkuleppe jääb kulisside taha, tekitaks see uutes kasutajates järjest vastuväiteid.

1.2. Alammõisteid võib mõista kõige laiemas võimalikus mõttes ning paigutada üks artikkel mitme (teaduse mõiste) alammõiste alla.

Vastuvastuargument

1.2.1. Et see kokkuleppe jääb kulisside taha, tekitaks see uutes kasutajates järjest vastuväiteid.

=Moraal[muuda lähteteksti]

Tuleks arutleda selle üle, kui palju artikleid kategoorias võib olla, et kategooria täidaks oma eesmärki.

Kas mitte ei peaks kasutama kategooriate nimetustes võimalikult üheselt mõistetavaid termineid? Andres 17:02, 12 Dec 2004 (UTC)

Iseenesestmõistetavalt oleks parem, kui kategooria nimi peegeldaks selle sisu võimalikult hästi ning tekitaks seega vähem arusaamatusi.
Minu arvates ei peaks kategooris olevate allkategooriate ja artiklite arv olema piiratud, kuid kui neid on võimalik süstematiseerida, tuleks seda suure arvu korral teha. Seega ei ole ma põhimõtteliselt vastu sellele, et jagada kategooria "Teadus" osadeks. Küsimus on selles, kas seda on võimalik teha ilma suurema ja kaugesse tulevikku ulatuva sõjata. Kui me otsustame jaotamise kasuks, tuleb seda teha nii, et süsteemist oleks ka võimalik aru saada. Praegu on kõlanud nelja allkategooria nimed: humanitaarteadused, sotsiaalteadused, reaalteadused, loodusteadused. On selge, et need kategooriad on suurel määral kattuvad. Minu ettepanek on sellisel juhul vähemalt kat. "sotsiaalteadused" ära jätta, sest kat. "humanitaarteadused" peaks sobima kõigile sotsiaalteadustele ehkki ka selle üle võib lõputult vaielda. Loodusteaduste ja reaalteadustega on asi veel keerulisem. Sõna "reaalteadused" assotsieerub enamikul inimestest täppisteadustega ja kindlasti mitte näiteks bioloogia või geograafiaga. Seega ei kõlba seda mõistet kasutada kõigele, mis jääb humanitaarteadustest üle. Samas ei ole majandus ja matemaatika kindlasti ka loodusteadused. Tundub, et siin ei ole võimalik mõistlikku kompromissi saavutada ning madalaim ühisnimetaja neile on teadused. Jääb üle võimalus, et teaduste all on loodus-, reaal-, ja täppisteadused igaüks eraldi ning humanitaarteadused ühtse pundina humanitaarteaduste all, mis omakorda oleks kat. "Teadused" allkategooriaks. Kui see lahendus rahuldab, siis ma pole sellele vastu, kuigi ei pea seda ka tingimata vajalikuks. Siim 19:47, 12 Dec 2004 (UTC)
ma korra pakkusin välja, et võiks nimetada kategooria 'Loodusteadused ja matemaatika' (muide sa vist kuskil mujal mainisid, et meteoroloogia kuulub geograafia alla, mina näiteks seostan seda tunduvalt rohkem füüsikaga, tegelt nimetatakse asja seda osa ju geofüüsika (sry sõnastuse pärast, ei hakka ümber tegema)). See peaks lahendama nii mõnegi probleemi alade jaotamisel. Selle loogikaga võiks ju teine suur jaotus olla 'humanitaaarteadused' kolmas, kuhu alla mahuks ka näiteks meditsiin, põllumajandus jm. näiteks 'rakendusteadused'. - Ahsoous
"Loodusteadused ja matemaatika" ei sobi hästi, sest majandusteadus pole ju ei matemaatika ega ka mitte loodusteadus. Jah, meteoroloogia on füüsika ja mitte geograafia osa, kuid hea tahtmise korral võib seda ka geograafiaks pidada (paljud meteoroloogid on geograafid). Geofüüsika on üldse üks imelik distsipliin, mida lähemal uurimisel füüsikaks pidada ei julgegi. Rakendusteadused ma unustasingi ära nii et vähemalt kolme allkategooriat oleks teadusele vaja. Küsimus on ka siin nimes, kas lihtsalt "rakendusteadused" või "rakendus- ja tehnikateadused", samas "meditsiin" minu arust ei ole puhtalt rakenduslik. Probleeme jätkub. Siim 20:20, 12 Dec 2004 (UTC)
'Rakendus ja tehnikateadused' on parem küll, iseenesest majandusteaduse liigitaksin mina samuti sellesse lahtrisse... (puhtalt rakenduslik või teoreetiline pole tegelikult vist ükski teadus, võin ka eksida). - Ahsoous
Ma arvan, et ei majandusteadust ega ka meditsiini ei tohi paigutada rakendusteaduste alla. Rakendusteaduste põhihuvi on rakenduste leidmine tuginedes olemasolevatele teadmistele. Fundamentaalteaduste ülesanne on aga neid teadmisi "toota". Täiesti kindlalt on meditsiinis, aga ka majandusteaduses tähtis ka fundamentaalne pool. Paljude teaduste puhul tõesti ei saa kindlalt väita, kas tegemist on fundamentaal- või rakendusteadusega. Näiteks geograafiat tavaliselt rakendusteaduseks ei peeta, kuid fundamentaaluuringuid geograafid tegelikult ju ei tee. Geograafid kasutavad teiste teaduste teadmisi, tehnikat ja meetodeid ning lisavad neile ruumimõõtme. Kas siis ka geograafia on rakendus? Ilmselt siiski mitte, ehkki seda on raske põhjendada ja see kõik on loomulikult väga vaieldav. Minu isiklik arvamus on, et kategooria "Teadused" jagamisest head nahka ei saa, sest ükskõik, mis moodi me seda ka ei teeks, jääb see siiski vaidlustatavaks. Siim 23:21, 12 Dec 2004 (UTC)

Minu arvates on "Alusteadused" (ehk "Fundamentaalteadused") ja "Rakendusteadused" kõlbulikud mõisted teaduste kategoriseerimiseks. Tuleb lähtuda vastava teadusharu definitsioonist ja vaadata, kas see teadusharu püüab kindlaks teha, kuidas asjad on, või püüab kindlaks teha, kuidas üht või teist eesmärki saavutada. Muidugi on reaalsetes uuringutes sageli need asjad läbi põimunud, kuid me ei kategoriseeri uuringuid, vaid teadusi. Muidugi tuleb mõnel juhul (minu arvates näiteks õigusteaduse puhul) panna mõlemad kategooriad. Nüüd konkreetsetest näidetest. Majandusteadus on kindlasti alusteadus, sest ta uurib, kuidas majandus toimib, aga võib-olla ka rakendusteadus, mis annab majandusagentidele soovitusi. Meditsiin on rakendusteadus, sest ta tegeleb sellega, kuidas inimesi ravida ja tervena hoida. Tõsi küll, meditsiini valdkonnas on ka alusteadusharusid, mis uurivad tervet inimest või näiteks haigusi lahus nende ravist, diagnostikast ja profülaktikast (nosoloogia). Geograafia on selgelt alusteadus, sest ta uurib, kuidas asjad on.

Tõepoolest, siin tekkis vaidlusi, aga need olid minu arvates tingitud ainult sellest, et alusteaduste ja rakendusteaduste mõistet ei tunta, mitte sellest, et need mõisted ei oleks piisavalt määratletud.

Edasi, nüüd on küsimus selles, kas "Alusteadused" ja "Rakendusteadused" võiksid olla kõige madalama astme kategooriad või võiks veel midagi olla. Palun nüüd välja veel ühe variandi kõige madalama kategooria kohta. See võiks olla koostatud niisuguses vaimus:

 • Matemaatikateadused
 • Loogikateadused
 • Astronoomiateadused
 • Füüsikateadused
 • Keemiateadused
 • Geoloogiateadused
 • Geograafiateadused
 • Ajalooteadused
 • Keeleteadused
 • Kunstiteadused
 • Sotsioloogiateadused
 • Politoloogiateadused
 • Folkloristikateadused
 • Etnograafiateadused
 • Etnoloogiateadused
 • Majandusteadused
 • Õigusteadused
 • Usuteadused
 • Arstiteadused
 • Kehakultuuriteadused
 • Tehnikateadused
 • Infoteadused
 • Põllumajandusteadused
 • Loomaarstiteadused

Muidugi võiks neid vajaduse korral juurde teha või ka vähemaks võtta. Eesmärgiks oleks see, et nimetused oleksid arusaadavad ning iga teadusharu ühe (või mitme) alla neist mahuks. Mis puutub alus- ja fundamentaalteadustesse, siis need kategooriad võib

 1. panna nimetatud kategooriale
 2. panna iga teadusharu artiklile
 3. hoopis ära jätta

Kõik see on mõeldud ainult teadusharuartiklite klassifitseerumiseks. Andres 08:03, 13 Dec 2004 (UTC)

Kuidas sa seda ette kujutad, kas need kategooriad saaksid olema kat. "Teadused" allkategooriaks?
Jah.
Mind on juba tükk aega häirinud see, et näiteks kat. "Geograafia" all on koos nii geograafia osad (topograafia, klimatoloogaia jne), kui ka uurimis- ja klassifitseerimisobjektid (mandrid, väinad). Tahtsin pakkuda midagi sarnast, kuid minu nägemuse kohaselt peaks kat. "Geograafiateadused" (nimi võib olla teine) olema kat. "Geograafia" allkategooria mitte vastupidi. Mis saaks sinu skeemis kategooriast "Geograafia"? Kas tema asemele tuleb uus kategooria "Geograafiateadused" või muutub üksnes nimi, aga mitte sisu. Siim 16:05, 13 Dec 2004 (UTC)
"Geograafiateaduste" all oleks ainult artiklid "Topograafia", "Klimatoloogia" jne ja ka "Geograafia". Kategooria "Geograafia" ei oleks kategooria "Geograafiateadused" allkategooria. Kumbki oleks eraldi kategooria. "Geograafia" all oleks geograafia objektid ja mõisted ning kui seda võtta teemavaldkonnana, siis võiks olla ka allkategooria "Geograafiateadused". Andres 17:39, 13 Dec 2004 (UTC)
Hää küll, sellega ma olen nõus, kuid see ei lahenda ju seda probleemi, mille üle siin lehel on vaieldud. Mille alla siis kat. "Geograafia" kuuluma saab? Ma arvan, et kat "Geograafiateadused" alla ei peaks kuuluma mitte ainult artiklid klimatoloogia ja topograafia, vaid ka vastavad kategooriad. Siim 18:01, 13 Dec 2004 (UTC)
Kategooria "Geograafia" ei pruugi üldse mingi kategooria alla kuuluda. Andres 18:40, 13 Dec 2004 (UTC)
Jah, see oleks ehk väljapääs olukorrast, kuigi minu arvates mitte just kõige sobivam. Ma ei saa hästi aru miks me ei võiks jääda praeguse süsteemi juurde. Kat. "Teadused" tuleks ehk pisut suur, kuid allkategooriate arv pole ju piiratud. Pealegi ei pea sinna panema kõiki pisikesi teadusharusid, vaid ainult need, millele madalamat ühisnimetajat pole. Siim 19:13, 13 Dec 2004 (UTC)
Mina ei tea, milline on praegune süsteem. Ma lihtsalt pakkusin lahendust olukorrale, kus kategooria "Teadused" kujuneb liiga suureks, sest sinna alla pannakse kõik teadusharud (ma ei tea, kas kujuneb liiga suureks, sest ma ei tea, kui suur on liiga suur). Seejuures arvestasin neid printsiipe, mis ma ise välja pakkusin. Nende printsiipide järgi saab "Teaduste" alla panna kategooriaid ainult alammõistete järgi.
Kui sisuliselt rääkida, siis minu meelest tuleks teaduste nimetusi kasutada valdkondade nimetustena ainult juhul, kui muud võimalust pole. Ei pea ju kategoriseerima tingimata teaduste järgi. See, et geograafia on teadus, on minu meelest relevantne ainult siis, kui meid huvitab geograafia kui teadus nagu artiklis "Geograafia". Kui "Geograafia" on valdkonnanimetus, miks me peaksime kategooria "Geograafia" paigutama "Teaduste" kategooria alla? Andres 19:28, 13 Dec 2004 (UTC)
Ka mina arvan, et kat. "Geograafia" tuleks artiklile määrata vaid siis kui muudmoodi ei oska. Küllap aja jooksul selgub kuidas parem on ja tekib täpsem jaotus. Ma leian, et kindlasti tuleks teaduste järgi kategoriseerida mõisteid. Mis alternatiivi sa sellele lähenemisele pakuksid? Siim 19:55, 13 Dec 2004 (UTC)
Juhtudel, kui valdkond on tähistatud teaduse nimetusega, siis tulekski nii teha. Aga näiteks "Muusikateaduse" asemel võiks olla "Muusika", "Majandusteaduse" asemel "Majandus". Andres 20:12, 13 Dec 2004 (UTC)
Olen nõus, kuid nii me olemegi ju siiamaani teinud. Üldiselt need teadused, mille nimes sisaldub sõna "teadus" ei kipugi eriti teaduslikud olema. Oleks hea, kui veel keegi ütleks oma argumenteeritud arvamuse, sest mingile otsusele me peame jõudma. Siim 20:23, 13 Dec 2004 (UTC)
Mõtlesin pisut selle asja üle ja olen Andrese variandiga põhimõtteliselt nõus. See saab küll pisut veider olema, et meil on palju kategooriaid milledel pole ülakategooriaid, kuid mis parata. Sel süsteemil on vähemalt kaks tugevat kohta: esiteks saab teadusi klassifitseerida täpsemalt, mis peaks vähendama konflikte tulevikus; teiseks annab see võimaluse eristada ühe teaduse allteadusi tema uurimisobjektidest. Kui me selles kokku lepime peame selle reformi võimalikult täielikult läbi viima, et vältida segadusi tulevikus. Siim 22:57, 13 Dec 2004 (UTC)
Mind huvitab see, et kas me peaksime näiteks kat. "Geograafiateadused" alla panema kõik geograafia teadusharud, näiteks ka "Paleoklimatoloogia" või piisab sellest, et panna ta kat. "Klimatoloogia" alla, mis omakorda kuuluks geograafiuateaduste alla. Ehk teisisõnu, kas tema senjööri senjöör on tema senjöör või ei ole? Siim 10:49, 14 Dec 2004 (UTC)
Minu printsiipide rangel järgimisel tuleks toimida nii. "Geograafiateaduste" kategooria alla tuleks panna kõik geograafia harusid ja piirteadusharusid käsitlevad artiklid, kuid mitte kategooriad, näiteks mitte kategooria "Klimatoloogia". Kategooria "Klimatoloogia" asemel võiks olla kategooria "Kliima", mille alla käiksid ka artiklid "Klimatoloogia" ja "Paleoklimatoloogia". Andres 11:46, 14 Dec 2004 (UTC)
Nüüd ei saa ma sellest süsteemist enam hästi aru. Mis need artiklid siia puutuvad? Mina arvasin, et me räägime kategooriate süsteemist. Kui me teeme kat. "Kliima" siis mis roll jääb kategooriale "Klimatoloogia"? Siim 11:56, 14 Dec 2004 (UTC)
Kõik need "...teadused" on mõeldud artiklite kategoriseerimiseks. Need puudutavad kaudselt kategooriate süsteemi: nad teevad tarbetuks "Humanitaarteadused" ja muud sarnased kategooriad. Arvan, et kahte kategooriat "Kliima" ja "Klimatoloogia" ei ole tarvis. Eelistan kategooriat "Kliima". Andres 12:07, 14 Dec 2004 (UTC)
Minu meelest läheb see vastuollu seniste põhimõtetega ning tähendaks suurt tööd kategooriate muutmisel. Teaduslikke mõisteid ma kategoriseeriks küll teaduste järgi. Ma saan aru, et üksikutele objektidele nagu vulkaanid ei pane kategooriaks "Vulkanoloogia", vaid pigem "Vulkaanid" aga mõisted nagu "tefra", "fumarool", "solfataar" jne peaksid kindlasti kuuluma kat. "Vulkanoloogia" alla. Minu arvates on see mõistlik ja selline on lähenemine ka inglise wikis. Siim 12:22, 14 Dec 2004 (UTC)

Ma ei ütle, et "Vulkanoloogia" asemel peaks olema "Vulkaanid", sest kategooria "Vulkaanid" alla lähevad ju ainult vulkaanid, sest see on vormilt mõistekategooria nimetus. Ma pean silmas ainult seda, et kui võimalik, siis tuleks teadusharu nimetus asendada teema nimetusega. Eelduseks on, et kuigi tegemist on teadusharude nimetustega, on meil tegelikult teemakategooriad.

See ei ole ainus võimalus minu poolt esitatud printsiipe järgida. Teine ja võib-olla eelistatav võimalus on niisugune. Me kasutame kategooriate nimetusena teadusharude nimetusi, kuid ei paiguta kunagi artikleid teadusharusid nende kategooriate alla, vaid kategooriate "...teadused" alla. Siis näiteks viitame kategooria "Klimatoloogia" tekstis artiklile "Klimatoloogia", kuid kategooria "Klimatoloogia" alla seda artiklit ei paiguta. Sel juhul võiks kategooria "Kliima" ja üldse teemakategooriad ära jääda. Kuid nii ei pea tegema (ja ka praegu ei tehta) iga kord. Näiteks ei ole meil teadusharukategooriaid "Hungaroloogia" ja "Albanoloogia", vaid teemakategooriad "Ungari" ja "Albaania" (või vähemalt nii on Urmas selle kavandanud). Andres 13:01, 14 Dec 2004 (UTC)

See teine variant meeldib mulle päris hästi ja minu meelest nii võikski teha. Albanoloogiat loomulikult vaja ei lähe. Siiski lahendab see vaid teadusharude kohta käivate artiklite paigutamise probleemi. See ei ütle midagi selle kohta kuhu paigutada kat. "Klimatoloogia". Ilmselt peaks ta edasi jääma kat. "Geograafia" alla, kuid ma tahaks siiski sikud lammastest eraldada ehk selline olukord kus koos on "saared", "klimatoloogia", "vulkaanid", ja "topograafia" ei ole hea. Saared ja vulkaanid peaks olema ühes kohas ning kklimatoloogia ja topograafia teises. Siim 13:19, 14 Dec 2004 (UTC)
Ma arvan, et tegelikult pole vaja eraldi kategooriat välja mõtelda. Piisab sellest kui Kat. "Klimatoloogia" lõpus oleks järgnevalt kirja pandud ülakategooria [[Category:Geograafia|*Klimatoloogia]]. Siis oleks lihtne eristada teaduse alldistsipliine tema uurimisobjektidest ja valdkondadest. Siim 13:29, 14 Dec 2004 (UTC)
Jah, just nii ma mõtlesingi. Andres 13:39, 14 Dec 2004 (UTC)
Tundub, et kedagi teist see arutelu ei huvita. Kas paneme selle asja lukku, et saaks asuda tegudele? Siim 14:03, 14 Dec 2004 (UTC)
Arvan, et selle arutelu tulemused tuleks kuskil reeglites fikseerida. Võib-olla teised ei saa muidu aru ja ei oska väidelda. Andres 15:43, 14 Dec 2004 (UTC)
Ma olen ka selle peale mõelnud aga ei ole ühest seisukohta. On variandid, näiteks võiks olla Kategooriate portaalis Geomorfoloogia asemel Maastikud, Hüdroloogia - Veekogud, Kartograafia - Kaardid, Klimatoloogia - Kliima jne., Klikkides "Maastikud", satub kasutaja kat.Geomorfoloogia lehele, kus seal juba valikud edasi liikumiseks. Ehk tekib mõni hea mõte. Vikipeedia:Kategooriad on aga ülesehituslikult täpne ja süstematiseeritud. Kat.Teadused on lihtsalt pealkiri. Kategooriad, mida Sa üleval pakkusid, on leheküljel tähestikuliselt, samas Kat.Teadused all võib näha kõiki teadusi. Iga teaduse all omased distsipliinid jne. Nii võib ühe teaduse all olla erinevad ja kattuvad kategooriad. Portaali lehel on Geograafia aga süsteemi lehel Geograafiateadused. Paul 17:48, 13 Dec 2004 (UTC)