Kasutaja arutelu:MMetslang/ASEAN

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Retsentsioon[muuda lähteteksti]

Artikli sisukus[muuda lähteteksti]

(Kas kõik oluline on kaetud või on midagi ära ununenud?)

Artikkel pole eriti mahukas, kõige enam on keskendutud ASEAN-i loomisele ja selle allorganisatsioonide loomisele, lisaks on lühidalt puudutatud ka ASEANi struktuure ja tegevusalasi. Artiklis on antud teemasid puudutatud lühidalt või lihtsalt toodud välja nende olemasolu ja seetõttu jääb selgusetuks miks ASEAN loodi ning, mis on selle funktsioonideks.

Sissejuhatav osa koosneb kolmest lõigust, aga neist viimase (Hiljem liitusid Brunei, Birma (Myanmar), Kambodža, Laos ja Vietnam.) liidaksin ma eelneva lõiguga või püüaksin seda veidi laiendada, sest nii üksikult olles jätab see pooliku mulje.

Ajalugu, mis on artikli mahukaim osa koosneb ka lühikestest ja kohati seosetutest lõikudest.

  • "Enne ASEANi olid Malaisia, Tai ja Filipiinid loonud 1961. a Kagu-Aasia Liidu (Association of Southeast Asia, ASA)."- siin võiks välja tuua, kas ja kuidas mõjutas see ASEANi loomist- kas võeti midagi ASA-lt üle või seda laiendati, miks on ASA ASEAN-i seisukohalt oluline?
  • Järgmine lõik "asutavate isade" kohta on natuke segaselt ülesehitatud, "viie riigi välisministrite" kordamine esimestes lausetes ja alles siis selgitamine mis riikidega on tegu, tekitas minus kui lugejas kohe küsimuse "mis viie riigi välisministrid?". Riikide nimed võiks kohe välja tuua ja alles siis lühendada nad "viieks riigiks", sest tavalugeja ilmselt ei mäleta sissejuhatusest, mis riigid need olid.
  • Miks on Brunei liitumine välja toodud eraldiseisvana?
  • "Kuigi deklaratsioon nägi ette riikidevahelist sotsiaalset, majanduslikku ja kultuurilist koostööd, kalduti sellest teest kõrvale. USA tagasitõmbumine Vietnamist, Vietnami suurenevad ambitsioonid regioonis ja pinged Kambodžas nõudsid palju tähelepanu ning nii näiteks majanduslikku koostööd ei tehtudki."- kas kõrvalekalle kestis mingi kindla aja? Kas kalduti kõrvale kõigist deklaratsioonis ettenähtud punktidest või peeti mõnest ka kinni?
  • "1976 peeti konverents Balil, kus allkirjastati kaks dokumenti: „The declaration of ASEAN oncord“, mis keskendus põhiliselt majanduslikule koostööle, ja „The treaty of amity and cooperation in South Asia“ (TAC)."- kui on toodud välja, millele üks neist keskenduks, peaks seda tegema ka teise puhul. Võiks lisada sulgudesse ka vastavad tõlked. Samuti võiks selgitada miks need olulised on või kuidas mõjutasid ASEAN-i edasist arengut.
  • Kui võimalik võiks välja tuua, kuna Ida-Timor liikmesoovi avaldas ja kas on tead millal see avaldus vastuse võiks saada.

Struktuuri osa on liiga lühike ja ei anna reaalset ülevaadet organisatsiooni struktuurist. Samutit sooviks rohkem infot selle iga-aastase konverentsi kohta- mis seal tehakse peale eesistuja vahetuse?

Põhitegevused: majandus ja kultuur. Kuigi lõigud on väga lühikesed on need siiski konkreetsed ja loogilised kuigi sooviks ka siin rohkem infot, eriti majanduse kohapealt kuna see on nii ASEAN-i kui ka antud aine raames väga oluliseks osaks, näiteks võiks välja tuua AFTA ulatuse ja mõju.

Viitamine[muuda lähteteksti]

(Kas viited on sobivalt vormindatud? Kas viitamine toimub autoritetsetele allikatele? Kas midagi on jäänud viitamata?)

Teksti sees on viidatud korralikult, aga Viidete all jätab vormistus pooliku mulje. Viidete all võiks olla välja toodud aeg, mil viimati vastavat allikat kasutati, kuna veebis olev info võib muutuda. Samuti tuleks need allikad varustada pealkirjadega , näiteks: viide 11. aunsec.org on tavakasutaja jaoks mittemidagi ütlev veebiaadress, aga "Asean University Network" aitab juba esmasel vaatlusel aru saada, et tegu on ilmselt usaldusväärse allikaga.

Artikli keeleline kvaliteet ning selle arusaadavus[muuda lähteteksti]

(Kas kõik laused on ikka arusaadavalt esitatud või jääb midagi arusaamatuks?)

Laused on arusaadavad, aga lõikude ja osade lausete vahelised seosed jäävad vahel segaseks. Samuti tuleks kaotada ära ühest lausest koosnevad lõigud neid, kas eelneva või järgnevaga liites või laiendades. Mõningates olukordades on ühest lausest koosnev lõik arusaadav, aga üldiselt tuleks neid vältida. --MMitt (arutelu) 5. mai 2014, kell 23:59 (EEST)Vasta[vasta]


Retsensioon[muuda lähteteksti]

Artikli juures olev illustratsioon annab hea ja selge ülevaate ASEANi riikidest ning põhitunnustest.

Ajaloo lõigu algus on veidi segane, võiks kaaluda lausete järjekorra muutmist ning lausete sidumist ühtsemaks. Struktuuri peatükk on väga lühike, kindlasti saaks sinna mõndagi lisada. Põhitegevused on ilusti välja toodud ning lühidalt seletatud.

  • " Organisatsiooni asutati Vietnami sõja tõttu ning seepärast, et Lõuna-Vietnam, Laos ja Kambodža langesid kommunistliku režiimi alla." - lauseehitus on kohmakas ning esimene sõna on vales käändes.
  • "1976 peeti konverents Balil,...." ja "1994 asutati Aasia Regionaalne Foorum..." - laused oleks selgemad, kui kirjutada 1976. aastal... ja 1994. aastal...

Tekstis on piisavalt viiteid, kuid nende vormistus on liiga minimaalne. Selgemalt võiks välja kirjutada viite pealkirja ning tuleks märkida ka viite kasutamise kuupäev.

Artikkel annab küll ülevaate ASEANist, kuid seda väga lühidalt ning organisatsiooni eesmärke ning täpsemat struktuuri ja olulisust maailmas ei ole seletatud.

--90.190.113.171 6. mai 2014, kell 12:00 (EEST)Vasta[vasta]