Kasutaja:Oop/Strateegia2

Allikas: Vikipeedia

Eesti Vikipeedia ja Wikimedia MTÜ arendusstrateegia: MTÜ strateegiatoimkonna teisel koosolekul väljakäidud ettepanekud.

Sissejuhatus[muuda | muuda lähteteksti]

MTY strateegiatoimkonna teise koosoleku märkmed 1. augustist 2011.

Eelmisel koosolekul koostatud strateegiadokumendi jätkamine ja täiendamine otsustati edasi lykata, et tegeleda mõningate kiiremate kysimustega, samuti esimese dokumendi teemalises arutelus päevakorda kerkinud kysimustega nagu strateegia roll ja staatus Vikipeedia kogukonna ja MTY Wikimedia Eesti alles kujunemisjärgus suhete taustal.

Sisekommunikatsioon[muuda | muuda lähteteksti]

Nagu selgus Andrese sõnavõtust, on esile kerkinud vastandus efektiivsuse ja usalduse vahel: nii nagu MTY-s, nii on ka igasuguse muu Vikipeediat puudutava organisatoorse tegevuse aluseks usaldus. Kui me rõhume töö efektiivsusele, kannatavad kaasamine ja avalikustamine, mis omakorda õõnestavad usaldust töö ja selle tegijate suhtes. Seega tuleb oluliselt parandada kaasamist ja sisekommunikatsiooni.

Andrese seisukohad ära kuulanud, otsustas toimkond teha juhatusele kaks ettepanekut, mis lähtuvad suuresti just nimelt vajadusest parandada sise- ja väliskommunikatsiooni.

Esiteks soovitab toimkond reorganiseerida MTY strateegiatoimkond Vikipeedia strateegiatoimkonnaks. Selle aluseks on tõdemus, et MTY tegevus on vaid osa Vikipeedia kogukonna tegevusest, mitte vastupidi. Kahtlemata on oluline, et Vikipeedia edendamist planeerides kasutataks ära ka MTY võimalusi, kuid lähtepunktiks tuleb võtta Vikipeedia kui tervik ning liikuda sellelt yksikute eesmärkide kaudu konkreetse tegevuskavani, mis muuhulgas hõlmab ka MTY kaudu toimuvat. Nii muutub loodetavasti ka mõistetavamaks, et toimkonna koosseis ja töö on lahtine ning kõigi asjahuviliste osavõtt alati tervitatav.

Teiseks soovitab toimkond reorganiseerida MTY uudiskiri Vikipeedia uudiskirjaks, mis kajastaks kogu eesti Vikipeedia, sealhulgas ka MTY tegevust. Eeskujuks võib seejuures võtta Wikipedia uudiskirja Signpost. Tähtis on koondada mitmekesised infokanalid võimalikult selgeks vooks, mis oleks igayhele lihtsalt kättesaadav just talle mugaval kujul, kulutamata samas eri kanalitesse info mugandamisele liigselt tööjõudu.

Lisaks tuleb mõelda võimalustele kajastada senisest paremini Wikipedia strateegilist planeerimist ja korraldustööd, et seda mõistaksid nii Eesti vikipedistid kui ka Vikipeedia lugejad ja koostööpartnerid. See selgitaks ühtlasi ka Vikipeedia kogukonna ja MTY vahekorda, mida muidu võidakse vääriti mõista.

Vikipeedia kursus Tartu Ylikoolis[muuda | muuda lähteteksti]

Kuna kohalviibijaist enamik on seotud sygiseks planeeritava Vikipeedia-teemalise loengukursusega Tartu Ylikooli ajakirjanduse ja suhtekorralduse eriala tudengitele, arutati kursuse korraldust ja ettevalmistust. Töö jätkub sektsioonides.

Vikipeedia konverents sygisel[muuda | muuda lähteteksti]

Arutati esinejate valiku põhimõtteid ja konverentsi sihtgrupi piiritlemist. Arutelu jätkub.