Kasutaja:Andrus Kallastu/Vikipeedia 15

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Andrus Kallastu

Vikipeedia 15


Lugupeetud kaastöölised

Mõned asjad tulevad siia ilma, et jääda. Üks selline on ilmselt ka Vikipeedia. Palju õnne sünnipäevalapsele ja sünnipäevalapse vanematele!

Olen olnud Vikipeedias tegev alates 16. aprillist 2006 kella 12:06-st. Muusikuna on minu huvide fookuses olnud põhiliselt oma valdkonna tekstide arendamine, kuid loomulikult ei ole ma saanud jätta torkimata ka muid valdkondi.

Minu huvi Vikipeediat kasutades on eelkõige erialane. Muusika valdkond on Eestis niivõrd marginaalne, et uusi kaalukaid entsüklopeedilisi trükitekste ilmub väga harva. Seetõttu võivad valged laigud, kallutatud seisukohad, segadused ning vahel isegi valeandmed jääda meie keeleruumi mõjutama aastakümneteks. Vikipeedia on andnud võimaluse seda olukorda kiirelt ja efektiivselt parandada.

Siinviibijatele on ilmselt tuttavad ja teada viki-süsteemi eelised võrreldes muude kollektiivsete tekstitöötlussüsteemidega: teksti arendamise lihtsus, paranduste täielik läbipaistvus, paranduste kronoloogiline arhiveeritus ning piiranguteta ligipääs varasematele versioonidele, võimalus teksti sisu ja vormi üle arutleda, võimalus tekste piiramatult kasutada muudes väljaannetes.

Meile võib see kõik olla selge, kuid suurem osa Eesti inimestest pole neist hüvedest teadlik või ei oska nendega midagi peale hakata. Olen suhelnud õpetajatega, kes on küll Vikipeediat kasutanud infoallikana, kuid kuulevad esimest korda võimalusest viki-süsteemis artiklit ise täpsustada või parandada.


Ilmselt seetõttu on tardunud ja läbipaistmatu ka Eesti poliitikakujundus, täpsemalt see, kuidas kodaniku ideest vormub seaduse, arengukava või muu strateegiadokumendi tekst.

Et minu jutt ei jääks abstraktseks, teen vikikogukonnale ettepaneku aidata kaasa sellise viki-süsteemis platvormi tekkele (miks mitte näiteks WikiMedia sõsarprojektina), mis muudaks väljatöötamisel oleva seadusandliku teksti täielikult läbipaistvaks. Tegin selle ettepaneku ka rahvakogu.ee platvormil 2013. aastal, kust see koos kommentaaridega on tardunud kujul leitav lingi all https://2013.rahvakogu.ee/ideas/318-muuta-valjatootamisel-olev-seadusandlik-tekst-taielikult-labipaistvaks.html

Võimaliku arutelu alustamiseks toon kõigepealt ära tookordse ettepaneku:Muuta väljatöötamisel olev seadusandlik tekst täielikult läbipaistvaks

Eestis toimub rahva osalemine seaduste ja muude avalikku tähendust omavate dokumentide väljatöötamises eelnõude avaliku konsulteerimise vormis lehe http://www.osale.ee kaudu. Tänapäeva Eesti kodanikuühiskonna suurenenud teadlikkuse taustal ei saa seda võimalust pidada enam piisavaks. Minu ettepaneku sisu on astuda senisest konsulteerimise praktikast samm kaugemale ning avada kõigile Eesti Vabariigi kodanikele võimalus

1. otseselt osaleda seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu otsuse või muu avaliku tähendusega dokumendi (arengukava vms) teksti väljatöötamises, mis tähendab võimalust teha otse teksti endasse selle väljatöötamise faasis parandusi ja täiendusi;
2. kommenteerida ja hinnata teksti ennast ning selle väljatöötamise protsessi tekstiga lahutamatult seotud arutelulehel;
3. näha kõiki teksti loomise hetkest peale tehtud parandusi, täiendusi ja hinnanguid ning nende autoreid.

Teksti väljatöötamiseks määraks seadusandliku initsiatiivi õigust omav isik või kogu (president, riigikogu, valitsus, ministeerium, kohalik omavalitsus, seaduses ettenähtud suurusega kodanike rühm või muu isik või kogu) administraatori, kelle ülesanne on muuhulgas

1. aktiivselt vedada teksti nii sisulise kui ka vormilise väljatöötamise protsessi, täiendades viivitamatult teksti uute osadega vastavalt sellele, kuidas on teksti kohta teinud otsuseid komisjonid ja muud poliitikute ja/või ametnike ja/või spetsialistide kogud;
2. korraldada võimalikult kõigi huvirühmade väljaselgitamist ja nende arvamuste kaardistamist alternatiividena;
3. vastutada teksti kavandi kallal toime pandud ilmsete vandalismiaktide kohese likvideerimise eest;
4. valvata eraelulise teabe ning riigi- ja ärisaladuse kaitsmist teksti väljatöötamise käigus;
5. vahendada infot teksti väljatöötamise protsessi kohta meediale, et ükski võimalik huvirühm ei jääks teksti väljatöötamisest kõrvale;
6. jälgida teksti koostamise protsessi püsimist ajakavas ning õigeaegset üleandmist riigikogule.

Kodanike otsene kaasamine seadusandlike tekstide väljatöötamisse suurendaks riigivõimu legitiimsust ning lähendaks üksikisikuid riigile.

Kuna täielikku läbipaistvust ükski Eesti Vabariigi seadus ei keela, on võimalik, et selle põhimõtte rakendamiseks seadusandlike tekstide väljatöötamisel pole vaja teha suuri muudatusi juba kehtivates seadustes või riigivalitsemise põhimõtetes. Ka tehniliselt oleks vaja vaid täiendada ja ajakohastada juba olemasolevat kodanikualgatuse portaali http://www.osale.ee


Kutsun kõiki, kellele see teema tundub südamelähedase ja huvipakkuvana, kaasa mõtlema ja arutlema minu Vikipeedia kasutajalehel.

Tänan tähelepanu eest!