Kalibraator

Allikas: Vikipeedia

Kalibraator (ingl. calibrator) on füüsikalise või muu suuruse kõrge täpsusega (väikese veaga) reprodutseerimise vahend, mille abil kalibreeritakse mõõtevahendeid.

Kalibraator on reegline eraldi seade, mis kuulub mõõtevahendite hulka, kuid võib olla ka mõõtevahendisse sisse ehitatud (näiteks selektiivvoltmeetrites ja spektrianalüsaatorites).

Erinevalt etalonist võimaldab kalibraator tavaliselt määrata kalibreeritava (tareeritava) mõõtevahendi mõõteviga.

Kalibraatorid püütakse teostada arvutiga juhitavatena, et võimaldada kalibreerimise protsessi automatiseerimist ja tulemuste registreerimist.

Eestis tootis elektriliste suuruste kalibraatoreid tehas RET, hilisem Tallinna Tootmiskoondis RET (TTK RET). Toodetud vahelduvpinge kalibraatorite väljatöötajaks oli peamiselt Tallinna Raadio-Elektroonika Konstrueerimisbüroo (TREKB), mis hiljem samuti kuulus TTK RET koosseisu.