Kalestumine

Allikas: Vikipeedia

Kalestumiseks ehk kalestamiseks nimetatakse tugevusõpetuses materjali proportsionaalsuspiiri tõusu ja plastsuse vähenemist korduval voolavuspinget ületaval koormamisel. Kalestamine on sageli ebasoovitav, materjali hapramaks muutumise tõttu, mõningatel juhtudel näiteks vahelduvale koormusele allutatud detailides tehakse seda aga meelega.