Kõnetuvastus

Allikas: Vikipeedia

Kõnetuvastus (inglise speech recognition, lühend SR) on inimkõne sisu automaatne äratundmine arvutustehnika vahenditega[1].

Arvutite kõnetuvastus jõudis praktilise tasemeni 1990. aastatel, kui United Airlines vahetas oma lennuinfo klaviatuurisüsteemi süsteemiga, mis kasutab lennunumbrite ja linnanimede kõnetuvastust.

Kuigi arvuteid on võimalik juhtida häälkäskudega, on enamik kasutajaid jäänud siiski klaviatuuri ja hiire juurde, kuna need on siiani mugavamad. Tänapäeval on kõnetuvastus juba levinud nutitelefonidele. Suurem osa kõnetuvastustehnoloogiat jaguneb kahte kategooriasse: kõnelejast sõltuvad ning kõnelejast sõltumatud süsteemid.

Ajalugu Eestis[muuda | muuda lähteteksti]

Küberneetika Instituudi foneetika ja kõnetehnoloogia laboratooriumis tehti esimesed eksperimendid eestikeelse kõnetuvastusega juba kaheksakümnendate lõpus. Aktiivsemalt hakati tuvastusega tegelema 2000-ndate keskel. Suure tõuke andis sellele kahe mahuka eestikeelse kõne andmebaasi (BABEL ja Eesti SpeechDat) loomine, mis võimaldasid treenida juba üsna hästi toimivaid akustilisi mudeleid. Kõneandmebaaside loomine ongi labori üks tähtsamaid tegevusi, mis toetab teisi uurimissuundi. Põhiliseks kõnetuvastusega seotud uurimisobjektiks on olnud keelemudel.

Standardse kõnetuvastuse mudel

Jõudlus[muuda | muuda lähteteksti]

Kõnetuvastussüsteemide jõudlust mõõdetakse täpsuse ja kiiruse põhjal. Täpsust hinnatakse tavaliselt sõna veasagedus (WER – Word Error Rate) põhjal, samas kiirust mõõdetakse reaalajas. Teised mõõdupulgad võivad olla üksiksõna veasagedus (SWER – Single Word Error Rate) ja käsu edusagedus (CSR – Command Success Rate). Kõnetuvastus on riistvara poolest siiski väga keeruline probleem. Inimeste hääled erinevad nii aktsendi, häälduse, liigenduse, sügavuse, nasaalsuse, helikõrguse, -tugevuse ja kiiruse poolest. Häirivad on ka taustahelid ja kajad. Keele täpsuse äratundmine sõltub mitmest tegurist:

 • sõnavara suurus ja keerukus
 • kõneleja sõltuvus või sõltumatus
 • isoleeritud, seisatud või ladus kõne
 • ülesande ja keele piirangud
 • lugemine või spontaane kõne
 • ebasoodsad tingimused

Veaparandus[muuda | muuda lähteteksti]

Kõne äratundmise täpsus sõltub mitmest tegurist[2].

 • Veasagedus on võrdelises seoses sõnavara suurusega. Näiteks: kümme esimest arvu "null" kuni "üheksa" tuntakse ära peaaegu täiuslikult, aga sõnavarad suurustes 200, 5000 või 100 000 võivad sisalda veasagedust vastavalt ligi 3%, 7% või 45%.
 • Sõnavara on raske ära tunda, kui see sisaldab keerulisi sõnu. Näiteks: Inglise tähestiku 26 tähte on raske eristada, kuna nende hääldus erineb sõnast sõnasse (kõige kurikuulsam E-komplekt: "B, C, D, E, G, P, T, V, Z"); ligi 8%-list veasagedust peetakse sellise sõnavara puhul heaks tasemeks.[tsitaat puudulik]
 • Kõneleja sõltuvus vs sõltumatus. Kõnelejast sõltuv süsteem on mõeldud kasutuseks ühele kasutajale. Kõnelejast sõltumatu süsteem on mõeldud kõigile, ent on keerulisem.
 • Isoleeritud, seisatud või ladus kõne. Isoleeritud kõne puhul kasutatakse vaid üksikuid sõnu, seega on kergem kõnet ära tunda. Seisatud kõnes kasutatakse terveid lauseid, mis on eraldatud vaikusega, seega on sarnaselt isoleeritud kõnele kergem kõnet ära tunda. Isoleeritud ja seisatud kõnest keerulisem on ära tunda ladusat kõnet, sest kasutatakse loomulikult öeldud lauseid.
 • Ülesande ja keele piirangud. Näiteks võib infopäring loobuda hüpoteesist " Õun on punane." Samuti võivad piirangud olla semantilised ning lükata tagasi fraasi "Õun on vihane," või süntaktilised ning lükata tagasi "Vihane õun on." Piiranguid võib esitada ka grammatika.
 • Loetud vs spontaanne kõne. Kui inimene loeb, siis on see tavaliselt seotud eelneva kontekstiga, aga spontaanse kõne puhul on kõnet ära tunda, sest see on varjutatud kõnekeelsusest tulevatest vigadest (nagu "ee" ja "mm", vale algused, poolikud laused, kogelused, köhimine ja naer) ning piiratud sõnavarast.
 • Ebasoodsad tingimused. Kõnetuvastuse ülesanne on mitmetasemelise mustri äratundmine, mida võivad mõjutada keskkonna helid (autod, tehased) ning akustilised häired (kajad, ruumi geomeetria).
 • Akustilised signaalid on struktureeritud hierarhiariliselt. Näiteks: foneemid, sõnad, fraasid ja laused.
 • Igal hierarhia tasemel on võimalik teha vigu. Näiteks tuntud sõna hääldus või süntaks võib kompenseerida madalamatel tasemetel tehtud vigu. Kõnetuvastusel kasutatakse seda piirangute hierarhiat ära. Madalamatel tasemetel tehtud otsused kombineeritakse vaid tõenäosuslikult ja täpsustavaid otsuseid tehakse vaid kõrgemail tasemetel.

Masinlik kõnetuvastus on mitmest faasist koosnev protsess. Arvutuslikult on ülesanne helimustri äratundmises või klassifitseerimises kategooriasse, mis esindavad tähendust inimesele. Keerulise helisignaali lõhkumisel väiksemateks helisignaalideks luuakse erinevad tasemed. Madalaimal tasemel, mil heli on kõige fundamentaalsem, suudab arvuti lihtsaid tõenäolisusreegleid kasutades kontrollida, mida heli esindab. Kõrgemal tasemel kombineeritud helide puhul määrab uus reeglite kogu, mida uus keeruline heli võiks esindada. Kõige kõrgema taseme reeglite kogu määratleb väljendite tähenduse. Selleks, et laiendada meie kõneteadust, tuleks arvesse võtta neuronvõrgud.

Dikteerimisvigade parandamine[muuda | muuda lähteteksti]

Dikteerimise käigus tehtud vigade parandamiseks on mitmeid viise. Viimasena öeldud fraasi parandamiseks võib kasutaja öelda "Paranda see". Üksiku sõna parandamiseks võib öelda parandatava sõna järel "paranda". Kui sõna ilmneb mitu korda, tõstetakse kõik esinemisjuhud esile ning kasutaja võib valida, millist soovite parandada. Samuti võib funktsiooni "Kõnesõnastik" kasutades lisada korduvalt valesti kuuldud või tuvastamatuid sõnu.

Kõnetuvastus ja Windows OS[muuda | muuda lähteteksti]

Kõnetuvastuse toetamiseks ei vaja lisatarkvara operatsioonisüsteemid Windows Vista, 7 ja 8. Windows XP vajab kasutajaliidese pakkumiseks Microsoft Plusi, Microsoft Office XP või Microsoft .NET Speechi SDK-d.

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. U. Mereste, 2003. Majandusleksikon. Eesti Entsüklopeediakirjastus. Köide I (A–M).
 2. Learn Artificial Neural Networks: "Speech Recognition"23.12.12.