Kõne (retoorika)

Allikas: Vikipeedia

Kõne on eesmärgistatud suuline esinemine, sõnavõtt.

Antiikajal jagati kõned õiguslikeks, arutlevateks ja pidulikeks.

Tänapäeval liigitatakse kõned:

  • olmekõned (tervitus-, õnnitlus- ja tänukõne)
  • informeerivad kõned (loeng, ettekanne)
  • poliitilised kõned (kihutuskõne, poliitiline kõne)

Kõnede erinevused tulenevad peamiselt nende eesmärkidest, probleemikäsitlusest, süvenemisastmest ja pikkusest.

Kõne tüüpilised osad on sissejuhatus, aine/probleemi käsitlus ja lõpetus.