Käitumisteadused

Allikas: Vikipeedia

Käitumisteadused (inglise keeles behavioural sciences) kõik teadusvaldkonnad, milles tegeldakse looduslike organismide tegevuse ja interaktsiooni uurimisega. Käitumisteadused abstraheerivad empiirilist infot organismide ja sotsiaalsete süsteemide otsutamisprotsesside ja kommunikatsioonistrateegiate kohta. Käitumisteaduste kitsamateks valdkondadeks on näiteks psühholoogia, sotsiaalne neuroteadus (social neuroscience) ja kommunikatsiooniteadus (communication science).

Käitumisteaduste mõistet aetakse tihti segamini tunnetusteaduse (cognitive science) ja sotsiaalteaduste (social sciences) mõistega, sest kõigis kolmes tegeldakse ka käitumise uurimisega.