Jeruusalemma tempel

Allikas: Vikipeedia

Jeruusalemma tempel on Judaismi ohvrikultuse keskus Jeruusalemmas. Seda on ajaloo jooksul kaks korda hävitatud ja praegu on Templist alles vaid Nutumüür. Templi kohta on ajaloos kasutatud eri nimesid, kuna kuningas Saalomoni ehitatud Templi hävitamise järgset templit hakati nimetama teiseks templiks.

  • Saalomoni tempel (Saalomoni templi (Esimene tempel) hävitasid Paabeli sõjavälased kuningas Nebukadnetsar II juhtimisel. Tempel rööviti, varandused viidi minema, suur osa elanikest veeti pantvangidena Paabelisse)
  • Teine tempel (hävitasid roomlased 70 pKr)

Praegu on templi kohal alles Nutumüür ja templimäele on ehitatud 2 islami jaoks ülitähtsat mošeed Paljude aastasadade kestel süvenes aegamööda veendumus, et Templi suudab tulevikus taastada ainult Mašiah (Messias). Kõige radikaalsemate juudiusuliste meelest on praegune olukord alandav ja püha piirkonda rüvetav, kuna Templimäel kõrgub muslimite 691. a pKr valminud Kaljumošee. 1960-ndate aastate lõpul süüdati korduvalt põlema samuti Templimäel asuv al-Aqsa mošee. Et taastada tempel vana koha peale, mida kindlasti tahetakse teha, selleks peab mosheed ära likvideerima. Templimägi on kujunenud kahe religiooni vaheliseks tüliallikaks.

31.7776535.23547