Integratsiooni Sihtasutus

Allikas: Vikipeedia
(Ümber suunatud leheküljelt Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus)
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Integratsiooni Sihtasutus (INSA)[1] seisab hea selle eest, et Eestis elavad inimesed jagaksid ühiseid väärtusi ja osaleksid ka ise aktiivselt kodanikuühiskonnas, et Eestis elavatel rahvusrühmadel oleks võimalus säilitada oma emakeelt ja kultuuri.

Asutamine[muuda | muuda lähteteksti]

Sihtasutus loodi 31. märtsil 1998 ning siis kandis see nime Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus (MEIS). 2008. aasta kevadest kuni 2009. aasta lõpuni kandis asutus nime Integratsiooni Sihtasutus. 1. jaanuaril 2010 ühines Integratsiooni Sihtasutusega 10. juunil 1992 asutatud Eesti Migratsioonifond. Ühendatud asutus hakkas kandma nime Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA). Alates 15. märtsist 2017 on organisatsiooni nimi taas Integratsiooni Sihtasutus.[2]

Ülesanded[muuda | muuda lähteteksti]

Integratsiooni Sihtasutuse ülesanneteks on Eesti ühiskonna lõimumisprotsesside soodustamine, sisse- ja väljarändega seotud tegevuste koordineerimine, selle kohta teabe avaldamine ja ülevaadete koostamine.[3]

Me oleme lõimumis- ja rändetegevuste teoreetiliste ja rakenduslike teadmiste ja oskuste kompetentsikeskus. Algatame ja toetame Eesti ühiskonna lõimumisele suunatud tegevusi ja abistame rändeprotsessis osalejaid.

Selleks:

  • koondame teavet ja kogemusi lõimumis- ja rändetegevustest ning rakendame seda lõimumis- ja rändeprotsesside toetamisel
  • osaleme aktiivselt valdkondlikes aruteludes
  • kujundame lõimumist toetavaid väärtushoiakuid
  • kujundame eeldused vähelõimunud püsielanike aktiivseks osalemiseks Eesti ühiskonnas
  • toetame mõjusaid valdkondlike tegevusi
  • toome esile ja tunnustame lõimumisele ja rändeprotsessidele suunatud tegevuste positiivseid näiteid
  • tegutseme eesmärgipäraselt ja läbipaistvalt, kaasates tegevustesse eri sihtrühmade esindajaid

Struktuur[muuda | muuda lähteteksti]

Sihtasutuse tegevust kavandab nõukogu ning sihtasutust juhib juhatus. Sihtasutusel on kuus allüksust.

Arenduskeskus[muuda | muuda lähteteksti]

Arenduskeskuse valdkonnajuhid aitavad kaasa lõimumiskava mõjueesmärkide saavutamisele ja vastutavad sihtasutuse tegevuste elluviimise eest.

Nõustamiskeskus[muuda | muuda lähteteksti]

Nõustamiskeskuse nõustajad tagavad lõimimisalase info kättesaadavuse vähelõimunud Eesti püsielanikele ja uussisserändajatele, pakkudes soovijatele vastavasisulist nõustamisteenust. 

Rakenduskeskus[muuda | muuda lähteteksti]

Rakenduskeskuse koordinaatorid vastutavad Integratsiooni Sihtasutuse hangete, projektikonkursside ja taotlusvoorude ettevalmistamise, läbiviimise ning rahastamisejärgse seire ja aruandluse eest.

Tugiüksus[muuda | muuda lähteteksti]

Tugiüksuse töötajad tegelevad kogu sihtasutuse üldjuhtimisega, sh raamatupidamise, infotehnoloogia haldamise, dokumendihalduse, personalitöö, andmetöötluse, kommunikatsioonitegevuste ja muude haldusküsimustega.

Tallinna eesti keele maja[muuda | muuda lähteteksti]

Tallinna eesti keele maja pakub mitmesuguseid eesti keele õppimise võimalusi.

Narva eesti keele maja[muuda | muuda lähteteksti]

Narva eesti keele maja pakub mitmesuguseid eesti keele õppimise võimalusi.

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

  1. "Siseturvalisuse arengukava 2020-2030 (PDF; lk 47)". Siseministeerium. Vaadatud 16. august 2022.
  2. Sihtasutus ja kontaktid. Sihtasutuse koduleht (https://www.integratsioon.ee/)
  3. Põhikiri. Sihtasutuse koduleht (https://www.integratsioon.ee/pohikiri)