Inglid Uues Testamendis

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Jacques Stella "Inglid imetlemas magavat Kristust", õlimaal lõuendil, 31,1 × 29,9 cm

Ingel on Jumalat või jumalaid teeniv vaim mitmes religioonis, põhiliselt judaismis ja sellest arenenud monoteismides nagu kristlus, islam ja mormoonlus.

Terminoloogia[muuda | muuda lähteteksti]

Inglite kohta on palju erinevaid termineid, mis seletavad nii nende funktsiooni kui ka suhet jumalaga. Näiteks bene (ha) elohim, mis tähendab ,,Jumala pojad“ (1Ms 6:2; Ii 1:6; 2:1; 38:7). Bene elim, ,,jumalate pojad, jumalik olend“ (Ps 29:1). Elohim ,,jumalad“ (Ps 82:1). Samuti gedosim ,,pühad“ (Ps 89:6,8). Nende funktsioonile viitavad sellised sõnad nagu mesaretim- ,,ministrid“ (Ps 103:21), sar-,,komandöör“ (Jos 5:14;) ja sebaot ,,võõrustajad, armee“ (Ps 89;9; 103:21). Kõige kasutatum termin on mal`ach - sõnumitooja, saadik. Selle termini tõlgendusest tuleb inglise keelne sõna ,,angel" (Kreeka keeles aggelos). Mõlemad terminid, aggelos ja mal`ach, võivad viidata nii inimlikule kui ka ingelikule olendile.[1][2][3]

Inglid Uues Testamendis[muuda | muuda lähteteksti]

Inglite põhiline roll Uues Testamendis on välja toodud kui Jumala saadikutena, ilmutuste toojatena ja Jeesuse abistajatena. Uue Testamendi kontseptsioon inglitest tuleneb Vanast Testamendist ja Uus Testament annab vähe uusi fakte inglite kohta. Inglid on kõrvalised tegelased Lunastuse loos. Sellest tulenevalt on keskendatud viidetele neile lugudes Jeesuse sünnist ja ülestõusmisest sünoptilistes evangeeliumites, ilmumistele Apostlite tegude raamatus ja viimastele ilmumistele ilmutusraamatus.[3]

Inglite olemus[muuda | muuda lähteteksti]

Bartholomeus Spranger "Inglid toetamas Kristuse keha", ca. 1587, Rijksmuseum Amsterdam

Inglid on üleloomulikud taevalikud olendid, kes on loodud Jumala poolt. Nendele viidatakse kui pühadele olenditele ja ka hingedele.

Neid on kujutatud kui rõivastatuna valgetesse rüüdesse ja valgust kiirgamas. Samuti kiirgavad nad oma olemuse järgi Jumala hiilgust ja ülistavad teda.

Inglite väimus on sarnane inimestele ja tihti viidatakse neile kui meestele, samas olles piisavalt erinevad, et tekitada inimestes hirmu ja austust. Inglid on aseksuaalsed ja suudavad ajas liikuda. Neil on rohkem teadmisi, kui inimkonnal, aga mitte lõputult. Samuti on mainitud Uues Testamendis inglite jõudu, nad valdavad oma keelt ja on pühendunud inimkonna lunastusele, jälgides palvuseid ja abistades kristlaseid.

Ingleid on leegione, aga Uues Testamendis on mainitud ainult kahe nime, peaingleid Gabrieilt ja Miikaeli. Gabriel on sõnumitooja ja Miikael on sõdalane. On teade, et inglitel on vaba tahe ja need kes on taevas, on otsustanud kuuletuda Jumalale oma vabast tahtest. Teised on otsustanud mässata. Viimaseid juhib Saatan ja ta proovib jäljendada ingleid.

Varajastes kristlikes aruteludes oli tähtis rääkida Kristuse tähtsusest üle inglite ja sellest, et nende kummardamine on keelatud. Tegelikult öeldakse, et inglid kummardavad Kristust. Kurjade inglite üle peavad kohut pühakud.[3]

Inglite funktsioon[muuda | muuda lähteteksti]

On olemas indiviidide ja ka kirikute kaitseinglid. Laste inglid (Mt 18:10) on kaitseinglid. Arvatakse, et seitsme kiriku seitse inglit (Johannesse ilmutusraamatus) on kaitseinglid. Samuti abistavad inglid Jeesust tema missioonil, inglid abistavad Jeesust Ketsemanis, kui ta lepib oma saatusega. Kaksteist inglileegionit on valmis Jeesust kaitsma, kui teda arreteeritakse ja inglid veeretavad Jeesuse ülestõusmisel tema haua eest kivi. Jeesus rääkis, et inglid tõusevad üles ja laskuvad tema sõnade järgi. Inglite üks põhifunktsioonidest on olla sõnumitoojad ja instruktorid. Inimesed teadsid juba Vanast Testamendist, et inglid suhtlesid inimestega (Jh 12:29).

Samuti peale näost näkku kohtumise, ilmusid inglid tihti ka unenägudes ja andsid edasi sõnumi või visiooni. Näiteks annavad nad edasi hoiatuse Joosepile, et ta peaks põgenema Maarjaga Egiptusesse (Mt 2:13) ja samuti ütlevad nad, et millal on ohutu tagasi tulla (Mt 2:20). Inglitel on suur osa kohtuotsuses, nii kestvas kui ka lõplikus otsustuses. Inglite roll on tihti antud edasi sõjaväelisel moel, sõdalastena Kristuse eest.[3]

Rembrandt "Jaakob võitlemas Ingliga", ca.1659, õlimaal lõuendil, 137,0 x 116,0 cm, Gemäldegalerie

Inglid Jeesuse elus[muuda | muuda lähteteksti]

Inglid tähistavad Jeesuse maise elu algust ja lõppu. Ajal, mil ta tuleb taevast alla (Kristuse sünd) ning kui ta taevasse tagasi läheb (ülestõusmine ja taevaminek), on kohal inglid.

Jeesus räägib kuidas teda teenivad inglid, näiteks kõrbes, kus Saatan proovis teda kiusatusse viia ja ingel andis talle jõudu, kui ta Ketsemani aias palvetas. Mõned inimesed olid ka kuulnud, kuidas Jeesus inglitega rääkis.

Inglid on olemas ka Jeesuse sündimise loos. Gabriel saabus templisse, et rääkida Sakarjale seda, et temast saab Ristija Johannese isa, seejärel rääkis ta Maarjale, et Maarjast saab Jumala poja ema. Issanda ingel rääkis Joosepile unes, et Maarja on Pühast Vaimust viljastatud ning lapse peab saama Jeesus. Samuti rääkis ingel rääkis karjustele, et Messias on Petlemmas sündinud ja seda, et taevased väed ilmusid ning nad kiitsid Jumalat.

On mainitud ka seda, kuidas Paasapühade loos ilmuvad inglid, neid kirjeldatakse ,,meestena valges“. Markuse järgi on teada, et kolm naist nägid riides meest templis. Matteuse jutu järgi nägid nad inglit, kes veeretas kivi haua sissepääsu eest. Luukas ja Johannes aga räägivad kahest inglist või mehest valgetes rõivastes. Kui varakristlased rääkisid inimestele Jeesuse sündimise lugu, siis nad seletasid ka inglite rolli. Näiteks öeldi, et Petlemma karjused olid tegelikult karjusinglid, peainglid, kes valvasid inimeste üle ja nad olid kaotanud lahingu kurjaga ja peaaegu alla andnud.[4]

Viited Inglitele Uues Testamendis[muuda | muuda lähteteksti]

Mt 13:39 Ent vihamees, kes neid külvab, on kurat. Lõikus on ajastu lõpp, lõikajad on inglid.

Mt 13:41 Inimese Poeg läkitab oma inglid ja need korjavad tema Kuningriigist kõik pahanduse- ja ülekohtutegijad

Mt 13:49 Nõnda on ka selle ajastu lõpul: inglid tulevad ja eraldavad kurjad õigete keskelt

Mt 18:10 Vaadake ette, et te ühtainustki neist pisikestest ei põlgaks, sest ma ütlen teile, et nende inglid taevas näevad alati minu Isa palet, kes on taevas!

Mt 22:30 Ülestõusmisel ju ei võeta naisi ega minda mehele, vaid ollakse nagu inglidtaevas.

Mt 24:31 Ja ta läkitab oma inglid suure pasunahäälega ja need koguvad kokku tema valitud neljast tuulest, taeva ühest äärest teise ääreni.

Mt 24:36 Seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei taeva inglid ega Poeg, vaid Isa üksi.

Mt 25:31 Aga kui Inimese Poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile

Mk 1:13 ja ta oli kõrbes nelikümmend päeva saatana kiusata. Ja ta oli metsloomade seas ning inglid teenisid teda.

Mk 12:25 Kui surnud üles tõusevad, siis nad ju ei võta naisi ega lähe mehele, vaid on nagu inglid taevas.

Mk 13:27 Ja siis ta läkitab inglid ja kogub kokku oma valitud neljast tuulest, maa äärest taeva ääreni.

Mk 13:32 Seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei inglidki taevas ega Poeg, ainult Isa üksi.

Lk 2:15 Ja sündis, kui inglid olid nende juurest ära läinud taevasse, et karjased ütlesid üksteisele: „Läki nüüd Petlemma, et näha saada seda, mis on sündinud, mis Issand on teatanud meile!”

Lk 16:22 Siis sündis, et vaene suri, ja inglid kandsid ta Aabrahami sülle. Aga ka rikas suri ja maeti maha.

Rm 8:38 Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed,

1Pt 1:12 Nendele ilmutati, et mitte neile endile, vaid teile, teie teenimiseks oli kõik see, mida nüüd teile on kuulutatud nende kaudu, kes teile taevast läkitatud Pühas Vaimus on toonud rõõmusõnumeid, millesse isegi inglid igatsevad kummardades vaadata.

1Pt 3:22 kes on läinud taevasse, on Jumala paremal käel, kus temale on alistatud inglid ja meelevallad ja väed.

2Pt 2:11 kuigi isegi inglid, kellel on rohkem jõudu ja väge, ei lausu nende kohta teotavat otsust Issanda ees.

Jd 1:7 Nii nagu ka Soodoma ja Gomorra ja nende ümberkaudsed linnad, kes samal kombel hoorasid nagu need inglid ning jooksid ebaloomulike himude järgi, seisavad juba hoiatuseks igavese tule karistuse kandjatena.

Ilm 1:20 Nende seitsme taevatähe saladus, mida sa näed mu paremas käes, ja nende seitsme kuldlambijala saladus on see: seitse tähte on seitsme koguduse inglid ja seitse lambijalga on seitse kogudust.

Ilm 7:11 Kõik inglid seisid trooni ja vanemate ja nelja olevuse ümber ning heitsid trooni ette silmili maha ja kummardasid Jumalat,

Ilm 12:7 Ja taevas tõusis sõda: Miikael ja tema inglid hakkasid sõdima lohega, ning lohe sõdis ja tema inglid.

Ilm 12:9 Suur lohe heideti välja, see muistne madu, keda hüütakse Kuradiks ja Saatanaks, kes eksitab kogu ilmamaad - ta heideti maa peale ja tema inglid heideti koos temaga.

veoloomad ja kogu varanduse, mis ta Kaananimaal oli soetanud, ja läks teisele maale, ära oma venna Jaakobi juurest.

Anonüümne Venemaa kunstnik "Kaitseingel",19.saj

Mt 1:20 Aga kui ta seda mõtles, vaata, siis ilmus talle unenäos Issanda ingel, kes ütles: „Joosep, Taaveti poeg, ära karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on Pühast Vaimust.

Mt 1:24 Kui Joosep unest ärkas, tegi ta nõnda, nagu Issanda ingel oli teda käskinud. Ta võttis oma naise enese juurde,

Mt 2:13 Kui nüüd tähetargad olid lahkunud, vaata, siis ilmus Issanda ingel Joosepile unenäos ja ütles: „Tõuse, võta kaasa laps ja tema ema ning põgene Egiptusesse ja jää sinna, kuni ma sind käsin, sest Heroodes tahab lapse üles otsida ja hukata!”

Mt 2:19 Kui nüüd Heroodes oli surnud, vaata, siis ilmus Issanda ingel Egiptuses viibivale Joosepile unenäos

Mt 28:2 Ja ennäe, sündis suur maavärisemine, sest Issanda ingel, laskudes taevast, tuli ja veeretas kivi kõrvale ja istus selle peale.

Mt 28:5 Aga ingel pöördus naiste poole ja ütles: „Teie ärge kartke! Ma tean, et te otsite ristilöödud Jeesust.

Lk 1:11 ilmus talle Issanda ingel, seistes suitsutusaltari paremal pool.

Lk 1:13 Aga ingel ütles talle: „Ära karda, Sakarias, sest su anumist on kuuldud ja su naine Eliisabet toob sulle ilmale poja, ja sa paned talle nimeks Johannes.

Lk 1:19 Ja ingel vastas talle: „Mina olen Gabriel, kes seisab Jumala ees, ja mind on läkitatud rääkima sinuga ja kuulutama sulle seda rõõmusõnumit.

Lk 1:26 Aga kuuendal kuul läkitas Jumal ingel Gabrieli Galilea külla, mille nimi on Naatsaret,

Lk 1:30 Ja ingel ütles talle: „Ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures!

Lk 1:35 Ja ingel vastas talle: „Püha Vaim tuleb sinu peale ja Kõigekõrgema vägi on varjuks sinu kohal, seepärast hüütaksegi Püha, kes sinust sünnib, Jumala Pojaks.

Lk 1:38 Aga Maarja ütles: „Vaata, siin on Issanda teenija, sündigu mulle sinu sõna järgi!” Ja ingel läks ära tema juurest.

Lk 2:9 Issanda ingel seisatas nende juures ja Issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga.

Lk 2:10 Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale,

Lk 2:21 Kui kaheksa päeva sai täis ja tuli aeg lapse ümberlõikamiseks, siis pandi talle nimeks Jeesus, mille oli ütelnud ingel, enne kui laps sai ema ihusse.

Lk 22:43 Siis ilmus talle ingel taevast teda kinnitama.

Jh 5:4 sest aeg-ajalt tuli ingel alla tiiki ja segas vett. Kes nüüd esimesena pärast veesegamist sisse astus, sai terveks, ükskõik mis haiguses ta oli].

Jh 12:29 Rahvahulk, kes seisis ja kuulis, arvas, et kõu müristas; aga teised ütlesid: „Ingel rääkis temaga.”

Ap 5:19 Issanda ingel avas aga öösel vangimaja uksed, viis nad välja ja ütles:

Ap 7:30 Ja kui nelikümmend aastat sai täis, näitas talle ennast ingel Siinai mäe lähedal kõrbes tuleleegis kibuvitsapõõsas.

Ap 7:44 Meie isadel oli tunnistustelk kõrbes, nõnda nagu oli seadnud ingel, kes Moosesel käskis selle teha eeskuju järgi, mida ta oli näinud.

Ap 8:26 Issanda ingel rääkis aga Filippusele: „Tõuse ja mine lõuna poole seda teed, mis läheb Jeruusalemmast alla Gaza poole! See on tühermaa.”

Ap 10:7 Kui temaga rääkinud ingel oli lahkunud, kutsus Korneelius kaks majateenrit ja ühe jumalakartliku sõduri nende hulgast, kes alati ta juures viibisid,

Ap 12:7 Ja ennäe, Issanda ingel seisis seal ning valgus helkis vangikongis. Ingel lõi Peetrust vastu külge, äratas ta üles ja ütles: „Tõuse kiiresti!” Ja Peetruse ahelad langesid käte ümbert maha.

Ap 12:8 Ingel aga ütles talle: „Pane vöö vööle ja seo oma jalatsid jalga!” Tema tegigi nõnda. Ja ingel ütles talle: „Pane oma kuub selga ja tule minu järele.”

Ap 12:9 Ja Peetrus tuli välja ja käis tema järel ega teadnud, et see, mis ingel tegi, on tõsi, vaid arvas end nägevat nägemust.

Ap 12:10 Ja nad läbisid esimese ja teise vahiposti ning tulid linna viiva raudvärava ette. See avanes neile iseenesest ja nad väljusid ja läksid edasi üht tänavat pidi. Ja järsku lahkus ingel tema juurest.

Gianfrancesco Penni "Inglid kandmas pühak Maarja Magdaleenat", 1518-1523, 165,1 x 236,2 cm, Rahvusgalerii

Ap 12:15 Nemad ütlesid talle: „Sa jampsid!” Tema aga kinnitas, et see on nõnda. Siis nad ütlesid: „See on tema ingel.”

Ap 12:23 Aga otsekohe lõi teda Issanda ingel, seepärast et ta ei andnud au Jumalale. Ja ussidest sööduna heitis Heroodes hinge.

Ap 23:9 Siis tekkis suur lärm, ja mõned kirjatundjad variseride poolelt tõusid ja vaidlesid ägedalt ning ütlesid: „Meie ei leia midagi paha selles inimeses. Võib-olla ongi vaim või ingel temaga rääkinud.”

Ap 27:23 Täna öösel seisis minu juures selle Jumala ingel, kelle päralt ma olen ja keda ma ka teenin,

2Kr 12:7 ka võrratult suurte ilmutuste tõttu. Seepärast, et ma ei läheks kõrgiks, on mulle liha sisse antud vai, saatana ingel, mind rusikatega peksma, et ma ei läheks kõrgiks.

Gl 1:8 Aga kui ka meie ise või ingel taevast kuulutaks mingit evangeeliumi selle asemel, mida meie oleme teile kuulutanud - see olgu neetud!

Jd 1:9 Aga peaingel Miikael, kui ta riidles ja vaidles kuradiga Moosese keha pärast, ei julgenud lausuda teotavat otsust, vaid ütles: „Issand sõidelgu sind!”

Ilm 8:3 Ning üks teine ingel tuli ja seisis altari ette, kuldne suitsutusastja käes, ja talle anti palju suitsutusrohte, et ta paneks neid koos kõikide pühade palvetega kuldaltarile, mis on trooni ees.

Ilm 8:5 Ja ingel võttis suitsutusastja ning täitis selle tulega altarilt ja viskas ilmamaa peale, ning sündis pikselööke ja kõuemürinaid ja välke ja maavärinat.

Ilm 8:8 Teine ingel puhus pasunat ning otsekui suur tules põlev mägi visati merre ning kolmandik merd muutus vereks,

Ilm 8:10 Kolmas ingel puhus pasunat ning taevast kukkus maha suur täht, mis põles otsekui tõrvik ning kukkus kolmandiku jõgede ja veeallikate peale.

Ilm 8:12 Neljas ingel puhus pasunat ning kustutati kolmandik päikest ja kolmandik kuud ja kolmandik tähti, nii et kolmandik neist pimeneks ja kolmandik päeva ei paistaks ja ööd nõndasamuti.

Ilm 9:1 Viies ingel puhus pasunat ning ma nägin tähe olevat kukkunud taevast ilmamaa peale. Sellele anti sügavuse kaevu võti

Ilm 9:11 Nende kuningas oli sügavuse ingel, kelle nimi heebrea keeles on Abaddon, ja kreeka keeles Apollüon.

Ilm 9:13 Kuues ingel puhus pasunat ning ma kuulsin üht häält Jumala ees oleva kuldaltari neljast nurgast,

Ilm 10:5 Ingel, keda ma nägin seisvat mere peal ja maa peal, tõstis oma parema käe taeva poole

Ilm 11:15 Seitsmes ingel puhus pasunat, ja taevas kostsid valjud hääled: „Maailma kuningriik on saanud meie Issanda ja tema Kristuse omaks ning tema valitseb kuningana igavesest ajast igavesti.”

Ilm 14:8 Veel teine ingel järgnes talle, hüüdes: „Langenud, langenud on suur Paabel, kes oma hooruse raevuviinaga on jootnud kõiki paganaid!”

Ilm 14:9 Veel kolmas ingel järgnes neile, hüüdes suure häälega: „Kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ning võtab tema märgi oma otsaette või oma käe peale,

Ilm 14:15 Ja üks teine ingel väljus templist, hüüdes suure häälega sellele, kes istus pilvel: „Hakka tööle oma sirbiga ning lõika, sest lõikustund on tulnud, sest ilmamaa lõikus on juba küps.”

Ilm 14:17 Üks teine ingel väljus templist taevas ning temalgi oli vahe sirp.

Ilm 14:18 Ja üks teine ingel, kellel oli meelevald tule üle, tuli altarist, ning hõikas valju häälega sellele, kellel oli vahe sirp: „Hakka tööle oma vaheda sirbiga ning lõika maha ilmamaa viinapuu kobarad, sest selle marjad on küpsed!”

Ilm 14:19 Ja ingel pistis oma sirbi ilmamaa külge ning lõikas paljaks ilmamaa viinamäe ning viskas marjad Jumala raevu suurde surutõrde.

Ilm 17:7 Ingel ütles mulle: „Mispärast sa imestad? Mina ütlen sulle saladuse naise ja metsalise kohta, kes teda kannab ja kellel on seitse pead ja kümme sarve.

Ilm 18:21 Ja üks võimas ingel tõstis kivi otsekui suure veskikivi ning viskas selle merre, hüüdes: „Nõnda visatakse suur linn Paabel äkitselt ära ning teda ei leita enam!

Ilm 19:9 Ingel ütles mulle: „Kirjuta: Õndsad on need, kes on kutsutud Talle pulmasöömaajale.” Ta ütles mulle: „Need on Jumala tõelised sõnad.”

Hb 1:6 Aga kui ta toob oma esmasündinu maa peale, siis ta ütleb: „Ka kõik Jumala inglidkummardagu teda!”

Hb 1:7 Inglite kohta ta ütleb küll: „Ta teeb oma inglid tuulteks ja oma teenijad tuleleegiks.”

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

  1. Douglas, J.D. 1982. The New Bible Dictionary. Second edition. Ameerika Ühendriigid, Canada: Intervarsity Press. Inglismaa, Inter-Varsity Press.
  2. Keathley, J. (2004). Angelology: The Doctrine of Angels, URL (kasutatud oktoober 2020) https://bible.org/article/angelology-doctrine-angels
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 Freedman, D. 1992. The Anchor Bible Dictionary: Volume I. Ameerika Ühendriigid: Doubleday.
  4. Barker, Margaret. 2008. Inglid. Kunst, ajalugu, ilmutused. Tallinn: Varrak.