Infohaldus

Allikas: Vikipeedia

Infohaldus on mitmesugustes vormides info (paber- ja elektroonilised dokumendid, audio, video jms) kogumine eri allikatest ning selle töötlemine, säilitamine ning kasutajatele jagamine eri kanalite kaudu. Üks infohalduse põhivaldkondi on dokumendihaldus. Infohalduse tehnoloogiatel on oluline koht andmekogudes, sotsiaalmeedias ja dokumendihaldussüsteemides.