I ja II tüüpi viga

Allikas: Vikipeedia

I tüüpi viga tehakse siis, kui lükatakse tagasi õige nullhüpotees. Uurimustulemustes leitakse erinevus, kuigi seda tegelikult ei eksisteeri.

II tüüpi viga tehakse siis, kui võetakse vastu nullhüpotees, aga tegelikult kehtib alternatiivne hüpotees. Sel juhul ei näita uurimustulemused erinevust, kuigi see tegelikult eksisteerib.